Katedra Statystyki i Ekonometrii

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących następujące kierunki:

  • ekonometryczne modele gospodarki narodowej,
  • matematyka finansowa - modele ubezpieczeń,
  • modele konsumpcji,
  • ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych,
  • modelowanie rynków finansowych.


Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.


Kierownik katedry

jmycielski
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~]#[Id^fH=S1{LJ|CKxwnBxPvAk

Pracownicy


ldelong
prof. dr hab. Delong Łukasz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Zm]#[HO`iR@G`/z4@S61eJRFKZ
pstrawinski
prof. dr hab. Strawiński Paweł
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~r-]#[L^ooDII4#w8NU-h.[TF@RF-ct
22 554 91 72
scichocki
dr hab. Cichocki Stanisław
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~]#[ONd`KAC1{LJ|CKxwnBxPvAk
jgajda
dr hab. Gajda Janusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Z]#[FR\gG/vA$q[&UKhd[e*G
mkalbarczyk
dr hab. Kalbarczyk Małgorzata
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Profesor uczelni
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~r-]#[IV\iE/R&2#=NU-h.[TF@RF-ct
wotto
dr hab. Otto Wojciech
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9]#[SZoqRhW4w=H#f~gunM$
ecukrowska
dr Cukrowska-Torzewska Ewa
Katedra Statystyki i Ekonometrii
LabFam
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~r]#[ANphUAW9}mi#L~1u]ey?cYo_
adzik
dr Dzik-Walczak Aneta
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9]#[9OufNhW4w=H#f~gunM$
afilip
dr Filip Arkadiusz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Z]#[9QdiLBvA$q[&UKhd[e*G
ajanicka
dr Janicka Anna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP]#[9U\kL1K%R&Asf4z.KA/c^9
akociecki
dr Kocięcki Andrzej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~]#[9Vj`L3C1{LJ|CKxwnBxPvAk
klada
dr Lada Katarzyna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9]#[GW\aDhW4w=H#f~gunM$
nnehrebecka
dr Nehrebecka Natalia
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~r-]#[JY`eU3B#uw0NU-h.[TF@RF-ct
mogonek
dr Ogonek Maria
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Zm]#[IZblQ3K`/z4@S61eJRFKZ
lpostek
dr Postek Łukasz
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Zm]#[H[jpW3K`/z4@S61eJRFKZ
rwozniak
dr Woźniak Rafał
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP]#[NbjwQ7A1R&Asf4z.KA/c^9
kzabarina
dr Zabarina Kateryna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~]#[Ge\_DDI4sLJ|CKxwnBxPvAk
ozajkowska
dr Zajkowska Olga
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Zm]#[Ksu^M9OA#w0NS61eJRFKZ
pzoch
dr Żoch Piotr
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Adiunkt
[jz|bQ_I71R3]B'!]#[LsulF6v?/=4rSKsl

Doktoranci


e.kulati
mgr Kulati Ellam
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~r-f]#[AsfrO/T/R!G&B~qtnR1cS1t{xS
a.naganska
mgr Nagańska Aleksandra
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorantka
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9Z]#[9si^J/N9}mi&UKhd[e*G
mnasinski
mgr Nasiński Maciej
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorant
[jz|bQ_I71R3]B'!e\9ZmP~]#[IY\pL@S1{LJ|CKxwnBxPvAk
a.popik
mgr Popik-Mazur Anna
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Doktorantka
[jz|bQ_I71R3]B'!e]#[9sklS7K`-&[sB41pR