Katedra Finansów i Rachunkowości

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza pracowników i doktorantów Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości prowadzona jest na wielu obszarach. Obejmuje ona takie zagadnienia jak:

 • polityka pieniężna;
 • bankowość centralna Unii Europejskiej;
 • integracja monetarna: funkcjonowanie Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej;
 • systemy bankowe;
 • zarządzanie jakością w usługach bankowych;
 • funkcjonowanie rynków finansowych;
 • ryzyko operacyjne w instytucjach finansowych;
 • finanse ilościowe;
 • ekonometria finansowa;
 • ekonomia opodatkowania - rachunkowość (w tym rachunkowość budżetowa i budżet zadaniowy);
 • analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym;
 • finanse przedsiębiorstw;
 • pomiar skuteczności i efektywności w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • audyt w instytucjach publicznych i prywatnych;
 • ryzyko w opiece zdrowotnej;
 • badania kapitału ludzkiego i społecznego organizacji;
 • psychologia zarządzania.

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów finansowanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej oraz finansowanych przez inne podmioty zagraniczne. Staramy się także uzyskiwać członkostwo w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach i innych instytucjach zarówno o charakterze naukowo-badawczym, jak i działających w sferze praktyki szeroko rozumianego życia gospodarczego:

 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds: prof. dr hab. Krzysztof Opolski;
 • European Group for Public Administration (EGPA): prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Agata Kocia, dr Piotr Modzelewski;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego: prof. dr hab. Janusz Kudła;
 • International Association for Research in Applied Economic Psychology: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1997-2003 przedstawiciel Polski w Radzie Naukowej);
 • Rada Naukowa Instytutu Studiów społecznych UW (członek założyciel i członek): dr Ewa Gucwa-Leśny;
 • Society for Advancement of Behavioral Economics: dr Ewa Gucwa-Leśny (w latach 1999-2012 członek Rady Naukowej);
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska (w ramach międzynarodowego projektu OpenStreetMap): dr Mateusz Kopyt;
 • Związek Banków Polskich (Rada Zarządzania Środkami Finansowymi, Komitet ds. Systemu Płatniczego): dr Krzysztof Spirzewski;
 • European Finance Association: dr hab. Robert Ślepaczuk;
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie: dr Marcin Dwórznik;
 • Dr hab. Anna Białek-Jaworska współpracuje w realizowanych przez siebie projektach z Polskim Towarzystwem Matematycznym.

Kierownik katedry

jkudla
Katedra Finansów i Rachunkowości, Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Kierownik Katedry, Profesor
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*]#[m*/sEn_XmbcZFgc5_J+q

Pracownicy


pbaranowski
dr hab. Baranowski Paweł
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
Starszy specjalista
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./\a]#[s{u%6{4XrhD{FMc]_5HjR~8MN
pboguszewski
dr Boguszewski Piotr
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./]#[sKv~@'8[dtNP4usLr}zzvyv
kdabrowska
dr Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./]#[gzv%H*8L`9RS0gsLr}zzvyv
kdrachal
dr Drachal Krzysztof
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m.]#[n}+p8u$M?tIJWTu]O|13^u
dgadowska
dr Gadowska-dos Santos Dominika
Katedra Finansów i Rachunkowości
Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt
Prodziekan ds. studenckich
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./]#[g$usH*8L`9RS0gsLr}zzvyv
wgrabowski
dr Grabowski Wojciech
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m]#[z$+p7|@wvk@mDV+6N3HuZ
akocia
dr Kocia Agata
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*]#[d*&rBn_XmbcZFgc5_J+q
mkopyt
dr Kopyt Mateusz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*]#[p*&!R%_XmbcZFgc5_J+q
dmirowska
dr Mirowska-Wierzbicka Dorota
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./]#[g+}%H*8L`9RS0gsLr}zzvyv
gpaluszak
dr Paluszak Grzegorz
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./]#[j/u{N$CBj9RS0gsLr}zzvyv
brogowska
dr Rogowska-Rajda Beata
Katedra Finansów i Rachunkowości
Warszawski Ośrodek Badań Finansów Publicznych
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./]#[e1&vH*8L`9RS0gsLr}zzvyv
kspirzewski
dr Spirzewski Krzysztof
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./\a]#[n2*xK-*XrhD{FMc]_5HjR~8MN
msylwestrzak
dr Sylwestrzak Marek
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m./\a@]#[p23{Pr8Uqw8PeVl6r333Sm!eR&
kwalczyk
dr Walczyk Konrad
Katedra Finansów i Rachunkowości
Adiunkt
'B94X2H`~|ZdN^}TiA?*m]#[n6u{8-BL?tIJWTu]N3HuZ