Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych

Działalność naukowo-badawcza

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych prowadzi działalność:

 • badawczą, obejmującą metodyczne i pragmatyczne aspekty funkcjonowania i rozwoju organizacji (przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego i organizacji pozarządowych) oraz planowania, wdrażania i stosowania w nich technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • dydaktyczną, mającą na celu budowanie kompetencji personalnych i społecznych w obszarach zarządzania i technologii informacyjnych oraz upowszechnianie aktualnej wiedzy z tych obszarów,
 • wdrożeniową, ukierunkowaną na praktyczne aplikacje wyników badań naukowych, ocenę skutków regulacji, ekspertyzy i integrację z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Główne obszary zainteresowań:

 • Managerial Economics
 • Strategic and Operational Management
 • Environmental Management
 • Sustainable Development
 • Business Process Management
 • Project Management
 • Information Systems Management
 • Facility Management
 • Public Management
 • Governance Networks
 • Business Architectures
 • Business Models
 • Digital Transformation
 • Cloudification
 • Datafication
 • Gamification
 • Electronic Markets
 • Businesss Intelligence
 • Artificial Intelligence
 • Virtual Reality

Kierownik katedry

rgabryelczyk
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3{r8]#[!$WWd|F{p?Et95-B~_]aV%B&*c!

Pracownicy


kopolski
prof. dr hab. Opolski Krzysztof
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Profesor
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]#[xg`en}4!DS5`Zn-\~7]r=.
pprysmakowa
dr hab. Prysmakova Palina
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Profesor wizytujący
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3{]#[}hbouw*%sS'7Igu\4NpO.7f~h
jsleszynski
dr hab. Śleszyński Jerzy
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej
Profesor uczelni
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3]#[$dUi|&7/oEar@^BI6_MNCNNz
psenkus
dr hab. inż. Senkus Piotr
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiM]#[}kUdm!@V{J+&GpB5}LpZ6
borcuch
dr Borcuch Artur
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]#[nZ_he!+~DS5`Zn-\~7]r=.
bsliwinski
dr Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3]#[ok\_ys7/oEar@^BI6_MNCNNz
mdworznik
dr Dwórznik Marcin
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]]#[z\get*7!orBi3%#KK8L_V2J
jgorski
dr Górski Jarosław
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiM]#[w__huu2V{J+&GpB5}LpZ6
tjeruzalski
dr Jeruzalski Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Sekcja Informatyczna
Adiunkt
Kierownik
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3{]#[%bUhw**'wG07Igu\4NpO.7f~h
-
omarkiewicz
dr Markiewicz Olimpia
Katedra Mikroekonomii
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3{]#[|eQhms.3m?E7Igu\4NpO.7f~h
pmodzelewski
dr Modzelewski Piotr
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]3{r]#[}e_Z|o5{{O2dhp~5KL_r/$S@l_
urana
dr Rana Umair Ashraf
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Adiunkt
2wou%/L?&[JzQx5SBVg]#['jQdcJD*id@rZ^tIKGT
arozycka
dr Różycka Agnieszka
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Adiunkt
Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]#[nj_p{m4wDS5`Zn-\~7]r=.
kmachulec
mgr Machulec Krzysztof
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiME]]#[xeQYj!5{grBi3%#KK8L_V2J
todziemczyk
mgr Odziemczyk Tomasz
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Specjalista
2wou%/L?&[JzQx5SBVgiM]#[%dxef*2{q?E7GpB5}LpZ6
szaidi
Zaidi Syed Anees Haider
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Profesor wizytujący
2wou%/L?&[JzQx5SBVgi]#[$rQ_fsc3rASpI%u44_XV

Doktoranci


p.arno
mgr Arno Pavel
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorant
2wou%/L?&[JzQx5S]#[}$Qhpyc1{d+_G%$@
a.gluszek2
mgr Głuszek Anita
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Doktorantka
2wou%/L?&[JzQx5SBVgi]#[n$Wbw}G{ohapI%u44_XV