Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego

Kierownik katedry

rslepaczuk
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego, Quantitative Finance Research Group
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5T]#[avO|^~e-@QU#xpDf1UJa*~$A

Pracownicy


jjablecki
dr hab. Jabłecki Juliusz
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Profesor uczelni
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5]#[YmDyZ'ex0|2|o9-hF.IrAf|
rkokoszczynski
dr hab. Kokoszczyński Ryszard
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Profesor uczelni
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5TZvRz]#[anR']6|pE_&%utRh'.mr+~u5P!Cg
jmichankow
dr Michańków Jakub
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Adiunkt
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5T]#[YpLzV~px6]U#xpDf1UJa*~$A
psakowski
dr Sakowski Paweł
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Quantitative Finance Research Group
Adiunkt
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u]#[bdN+e6mva]&s8$/yy-Z#!b

Doktoranci


sm.lis
mgr Lis Szymon
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5T]#[bpk&W6B$?[ysx!Df1UJa*~$A
s.laniewski
mgr Łaniewski Stanisław
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4]#[b1Ox\+g*=Q~N!'DVxBmm{
yrabinovitz
mgr Rabinovitz Yedidya
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u]#[h1UxP+p|AO/.J$/yy-Z#!b
y.sun2
mgr Sun Yufei
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5T]#[h1V2\SB$?[ysx!Df1UJa*~$A
rwojciechowski
mgr Wojciechowski Robert
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4u5T]#[azR%Q+gp/U2%utRf1UJa*~$A
mj.wozniak9
mgr Woźniak Michał
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|4]#[\mk4]Apv'QRN!'DVxBmm{
m.wysocki
mgr Wysocki Maciej
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|]#[\1Z6a2ex0yU&%9wU/UUi
dzieba
mgr Zięba Damian
Katedra Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego
Doktorant
n'b@mF%2Je=3/07p9Ld|]#[S}L|P~B*5KG&%9wU/UUi