Katedra Ekonomii Ludności i Demografii

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Ludności i Demografii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- zmiana społeczna i rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne
- modele przejścia demograficznego
- umieralność i demografia zdrowia
- mobilność zarobkowa
- imigracja do Polski

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.


lbyra
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Adiunkt, Kierownik Katedry
u+rt?#v26h80/qeT='l]#[bilgwFn{vq.'8WJJGsY
(22) 55 49 180

Pracownicy


ostark
prof. dr dr h.c. Stark Oded
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Profesor
u+rt?#v26h80/qeT=']#[ezgV.q3'!RDmy`T]yh
amatysiak
prof. dr hab. Matysiak Anna
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Profesor
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^{]#[WtTi5y`n|!0yoz[LGhQHJOh
agorny
dr hab. Górny Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Profesor uczelni
u+rt?#v26h80/qeT='lR]#[Wnbg*!3*!NE$%zK501]?
pkaczmarczyk
dr hab. Kaczmarczyk Paweł
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Kierownik
Profesor uczelni
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^{]#[f5^Vy$dn&L3*u.[LGhQHJOh
bosiewalska
dr Osiewalska Beata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Adiunkt
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^{j@]#[Xvf^{}Xy*TtK%`K]0zu4|T*[&
apavelea
dr Pavelea Alina
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Adiunkt
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^]#[WwTk{r\nQ`%p8g]]zgb[.K
lvelde
dr van der Velde Lucas Augusto
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Adiunkt
u+rt?#v26h80/qeT='lR]#[b}Xazk3*!NE$%zK501]?

Doktoranci


h.bogusz
mgr Bogusz Honorata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
u+rt?#v26h80/qeT=']#[^5Ud}{j-Q^09oV[]#o
mm.grabowska
mgr Grabowska Magdalena
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^{]#[ct{\.gY|.\~lB.[LGhQHJOh
akalamucka
mgr Kałamucka Agata
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^{j]#[WrTawslp|JS'xWnJ21R33glW
cluo
mgr Luo Chen
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
LabFam
Asystent
Doktorantka
u+rt?#v26h80/qeT=']#[YshdV}erC^09oV[]#o
n.mondal
mgr Mondal Nasim Ahmed
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorant
u+rt?#v26h80/qeT=']#[d5`d*jXyQ^09oV[]#o
mwrotek
mgr Wrotek Małgorzata Katarzyna
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Asystent
Doktorantka
u+rt?#v26h80/qeT='lRA]#[c~ed0kbM.Wx9!in6yxuC*
m.zeglen
mgr Żegleń Marta
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
Doktorantka
u+rt?#v26h80/qeT='lRA^{j@o]#[c5mZ}r\{Q\-$nWTIGxd[}Cqs-\