Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- makroekonomia, w szczególności makroekonomia gospodarki otwartej
- makroekonomiczna polityka stabilizacyjna, w tym kwestie bezrobocia i inflacji
- międzynarodowe rynki kapitałowe, instytucje finansowe oraz inwestycje zagraniczne
- polityka handlowa i konkurencyjność gospodarki polskiej, procesy integracji gospodarki polskiej z gospodarką światową w ramach WTO i Unii Europejskiej
- międzynarodowy handel w sferze usług

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.


jhagemejer
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]]#[S4T]*dHzb1LG!rH-C}._J

Pracownicy


acieslik
prof. dr hab. Cieślik Andrzej
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]]#[LoQo/hFUo=?5!rH-C}._J
22 554 91 68
jmichalek
prof. dr hab. Michałek Jan Jakub
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S]#[VoOd~k@$4GHl8p3TDluwN@
lgoczek
dr hab. Goczek Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]]#[Um[_AdFUo=?5!rH-C}._J
mgruszczynski
dr hab. Gruszczynski Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S]#[Vm^q6y=54GHl8p3TDluwN@
jmackiewicz
dr hab. Mackiewicz-Łyziak Joanna
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tL]#[SsM_.h@2a/TG%i{TT!.TBI7e5
lmorawski
dr hab. Morawski Leszek
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Profesor uczelni
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.]#[Us[n~vN$afQuo&1CgmddfDu
mbielecki
dr Bielecki Marcin
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S]#[V4\*!h@%]/EpJp3TDluwN@
pgieraltowski
dr Gierałtowski Paweł
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.t]#[Y4Se'q8%l?QzudVAV6eSS\ya
lmatuszczak
dr Matuszczak Łukasz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Centrum Badań Chińskich
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tL]#[UsMp8rUxr-EG%i{TT!.TBI7e5
dmycielska
dr Mycielska Dagmara
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.t]#[Mse_+dG.c-p~x`HAV6eSS\ya
bturgut
dr Turgut Mehmet Burak
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]]#[Vzan*tOUo=?5!rH-C}._J
gwesolowski
dr Wesołowski Grzegorz
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Adiunkt
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S]#[P4ca6nG*oCEpJp3TDluwN@

Doktoranci


makarsu
mgr Akarsu Mahmut
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tLJ]#[V4Mg~qN04CN|n`*@g}wwC4~}93
y.gao6
mgr Gao Yumeng
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K]#[b4S]25q0oX?k!&+4
ogurshev
mgr Gurshev Oleg
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tLJv]#[X4Sq5rCznfM{!_{6S6uff5mjU7c
a.kaczmarek
mgr Kaczmarek Aleksander
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tLJvb'`]#[Jgtg~bU'YB?rJn0ACmncfI$}.#lksM
q.li2
mgr Li Qingyi
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorantka
h#k{F~Z=wOY+/z?]#[Z4XeS?P2$1=|8k'
d.omoluru
mgr Omoluru Desmond
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!]#[M4[i2kP-mfO~8`zAgxl
r.ozturk
mgr Öztürk Rasim
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tLJ]#[[4[v7tM$4CN|n`*@g}wwC4~}93
i.skliarov
mgr Skliarov Ivan
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Doktorant
h#k{F~Z=wOY+/z?K^-!n]S.tLJvb]#[R4_g/h8-gFpz~pz-M|.dU\nYBSgO