Katedra Historii Gospodarczej

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Historii Gospodarczej obejmuje przede wszystkim badania nad historią gospodarczą Polski w okresie nowoczesności (XIX-XX wiek), w tym:

  • badania ilościowe nad rekonstrukcją historycznych rachunków narodowych i innych statystyk historycznych
  • badania nad historią industrializacji w Polsce
  • badania nad historią pieniądza i bankowości w Polsce w XIX i XX w.
  • porównawcze badania nad procesami modernizacyjnymi na ziemiach polskich i w Europie;
  • ilościowe i jakościowe badania nad historią gospodarczą socjalizmu państwowego w Polsce (1944-1989)
  • badania polskich idei ekonomicznych w okresie socjalizmu państwowego;
  • analizę sporów o model modernizacji.

Kierownik katedry

mtyminski
Katedra Historii Gospodarczej
Adiunkt, Kierownik Katedry
1%qH~F2PD$8Ne*lTYdCtU6^]#[yvk2h1$8*A09K3bLbJ~j^%K

Pracownicy


pkorys
dr hab. Koryś Piotr
Katedra Historii Gospodarczej
Profesor uczelni
1%qH~F2PD$8Ne*lTYdCt]#[|ma7x6MH/fED]3R5Om0a
cleszczynska
dr hab. Leszczyńska Cecylia
Katedra Historii Gospodarczej
Adiunkt
1%qH~F2PD$8Ne*lTYdCtU6^wG5]#[onW8y$-J/t~+||[6bZ7}7uT$4|
mbukowski
dr Bukowski Maciej
Katedra Historii Gospodarczej
Adiunkt
1%qH~F2PD$8Ne*lTYdCtU6^]#[ydg0n=$8*A09K3bLbJ~j^%K
dstanderski
dr Standerski Dariusz
Katedra Historii Gospodarczej
Adiunkt
1%qH~F2PD$8Ne*lTYdCtU6^wG]#[puf$m%rC4l|e]sR]O\LZ6+gh0

Doktoranci


m.kamecki
mgr Kamecki Marcin
Katedra Historii Gospodarczej
Doktorant
1%qH~F2PD$8Ne*lTYdC]#[y0]$l'p8*A.FnjQJbU+