Katedra Innowacji i Rozwoju

Główne tematy badawcze

  • Innowacyjność przedsiębiorstw i sektorów
  • Zmiany w cyklu życia kolejnych pokoleń i wykorzystanie talentów
  • Oszczędności makroekonomiczne, gospodarstw domowych i firm
  • Starzenie się społeczeństw, rachunki generacyjne
  • Nierówności dochodowe i nierówności płac
  • Efekty redystrybucyjne polityk fiskalnych
  • Inwestycje zagraniczne i strategie przedsiębiorstw globalnych
  • Powstawanie i dyfuzja technologii w ujęciu teoretycznym i empirycznym
  • Polityka w dziedzinie nauki, technologii i innowacji

Kierownik katedry

kszczygielski
Katedra Innowacji i Rozwoju
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*GpwcH&]#[Xebq'+xUZlnUoT`-3D\C3&Uml5p

Pracownicy


zliberda
prof. dr hab. Liberda Zofia Barbara
Katedra Innowacji i Rozwoju
Profesor
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*Gpwc]#[OSZpi!rtai]OxxJYG/o-i9yhP
abialek
dr hab. Białek-Jaworska Anna
Katedra Innowacji i Rozwoju
Accounting And Economics Research Centre
Profesor uczelni
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*]#[NTQotr|'ln`r{1q~2-o8q
+48 604 958 796
kgoraus
dr Goraus-Tańska Karolina
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*]#[XYW$i'*'ln`r{1q~2-o8q
ksalach
dr Sałach-Dróżdż Katarzyna
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*GpwcH]#[XS\oz-0ZV.nKruL%h-^Tj'f$T1
Weidenfeld
dr Weidenfeld Adi
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*Gpwc]#[NiMwlr!RZl_$}'NKG/o-i9yhP
rwolniak
dr Wolniak Radosław
Katedra Innowacji i Rozwoju
Adiunkt
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*]#[daT|qn|'ln`r{1q~2-o8q
rbudlewska
mgr Budlewska Renata
Katedra Innowacji i Rozwoju
Specjalista
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*Gpw]#[_T]rtr._`a7atyq4IDL+zPad
mzukowski
mgr Żukowski Marek
Katedra Innowacji i Rozwoju
Accounting And Economics Research Centre
Asystent
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK]#[Zzb&s|._`i7_}FN}GDW4

Doktoranci


m.gralewska
mgr Sitkiewicz Milena
Katedra Innowacji i Rozwoju
Doktorantka
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*GpwcH&J`x]#[ZzO$iyvchk\vF-]42wU@39h$I&ySQe
p.bancerz
mgr Szymanek Paulina
Katedra Innowacji i Rozwoju
Association for Cultural Economics Poland
Doktorantka
lqg3-26kt!zi#9hBQ7f]#[]zJovpv^o@pa4yM4Z'S
a.varkey
mgr Varkey Amrutha
Katedra Innowacji i Rozwoju
Doktorantka
lqg3-26kt!zi#9hBQ7]#[Nz^ozxve1urrkx^KB~

Kontakt

Katedra Innowacji i Rozwoju
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Pokój B012, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
lqg3-26kt!zi#9hBQ7fK*G]#[V`V}~qvb1wiO4/`K3v\Tu0