Sekcja Administracyjna

p.o. kierownika

Paweł Krzysztofik
Stopień naukowy: mgr
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm!]#[![xQ-j+~jUF_i!@?Lv6Sjoqo^l
Telefon: 22 55 49 161
Stanowisko: p.o. kierownika
Dyżury:

Pokój: B009.


Uwagi:

Pracownicy


Mikołaj Pawlewski
Stopień naukowy: mgr
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{f]#[|`gNz\&}fXskAmZO7/~#z9lS
Telefon: 22 554 91 28
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

Pokój: B009.


Uwagi:
Władysław Adamkowski
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm]#[+Qj4{b{%nZF0Jv3b5xK+i$*WZ
Telefon: 22 554 91 26
Stanowisko: Portier
Paulina Gmurek
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*]#[!WsL$\wJr]B|H!Z?~vK7q
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Anna Gościcka
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{]#[pWuJq`ou\#Tb46GQLf}@3{h
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Paweł Kaniuk
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*]#[![gEwlwJr]B|H!Z?~vK7q
Telefon: 22 554 91 26
Stanowisko: Portier
Anna Kraśniewska
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm!]#[p[x4%euorbHUi!@?Lv6Sjoqo^l
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Joanna Kulczyńska
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm]#[y[{Cqq#xnZ=0Jv3b5xK+i$*WZ
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Piotr Kulczyński
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm]#[![{Cqq#xnZF0Jv3b5xK+i$*WZ
Telefon: 22 55 49 134
Stanowisko: Konserwator
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek-piątek
pokój: U004
godziny: 9:00-17:00


Katarzyna Maliszewska
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm!]#[z]gCwj+orbHUi!@?Lv6Sjoqo^l
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Bożena Pasik
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ]#[q`gJwbL%iTeiJ63=5//3
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Iwona Piątek
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*]#[x`o4'\wJr]B|H!Z?~vK7q
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Anna Przyborek
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm!9]#[pRuI.\orjfP_0HIH!/4B3p`\vp$
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Marzena Romańska
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{]#[|buDoe!u\#Tb46GQLf}@3{h
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Lech Sinior
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*]#[{coEwf~Jr]B|H!Z?~vK7q
Telefon: 22 554 91 26
Stanowisko: Portier
Iwona Wojciechowska
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$BJ*0{fm!9G]#[xguAq`qmc^Tg=ihQ.fK@|9aKc.*0
Telefon: 22 55 49 173
Stanowisko: Pracownik obsługi
Robert Żak
Email: 4o#V3v1/zn\sR-QYC$]#[%jgBNnzo&dT|4lGb0m
Telefon: 22 554 91 26
Stanowisko: Portier

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw