Sekcja Administracyjna

p.o. kierownika

Paweł Krzysztofik
Stopień naukowy: mgr
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^N_[a2]#[%jfxgFBtTYV3l8}P]!UUD/UdRy
Telefon: 22 55 49 161
Stanowisko: p.o. kierownika
Dyżury:

Pokój: B009.


Uwagi:

Pracownicy


Mikołaj Pawlewski
Stopień naukowy: mgr
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^N_[]#[~oUuZ4?sP\&CD$A`L8C-TWPH
Telefon: 22 554 91 28
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

Pokój: B009.


Uwagi:
Władysław Adamkowski
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^N_[a]#[.`X_[=3wX^VbM/tsJ%f.CDhLN
Telefon: 22 334 91 26
Stanowisko: Portier
Paulina Gmurek
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^]#[%fas`4/@\aRTK8AP5!f9K
Stanowisko: Pracownik obsługi
Paweł Kaniuk
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^]#[%jUlWH/@\aRTK8AP5!f9K
Stanowisko: Portier
Piotr Kulczyński
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^N_[a]#[%jijQMAnX^VbM/tsJ%f.CDhLN
Telefon: 22 55 49 134
Stanowisko: Konserwator
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek-piątek
pokój: U004
godziny: 9:00-17:00


Bożena Pasik
Stanowisko: Pracownik obsługi
Marzena Romańska
Email: 6~s}mRG!drlKUD4jT/]L^N_]#[~qckOA7kF/d67M*b]oBBg?L
Stanowisko: Pracownik obsługi
Lech Sinior
Telefon: 22 554 91 26
Stanowisko: Portier

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw