24.04.2024, 08:27

3 webinary w ramach projektu VISIONARY – zapraszamy do udziału

Projekt skupia naukowców, organizacje pozarządowe i praktyków z całej Europy. Połączyli oni siły, aby ukierunkować europejski system żywnościowy na zrównoważony rozwój. 

VISIONARY (Food Provision through Sustainable Farming Systems and Value Chains) angażuje różne podejścia naukowe oraz szerokie grupy interesariuszy w celu wypracowania rekomendacji dotyczących zrównoważonego rozwoju systemów żywnościowych. Ważnym elementem projektu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy interesariuszami a naukowcami, co jest kluczowe dla stworzenia poprawnej diagnozy dotyczącej rynku rolno-spożywczego w Polsce.

W gronie uczestników projektu są także naukowcy związani z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW: prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski, mgr Katarzyna Zagórska oraz mgr Wojciech Zawadzki (przedstawiciele Katedry Mikroekonomii Wydziału). 

Zapraszamy do udziału w 3 seminariach: 24 kwietnia, 7 maja i 30 maja. 

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie zagadnieniu: What policy mechanism can support organic farming? From design to effective implementation

Więcej o projekcie przeczytać można tutaj VISIONARY - Towards a more sustainable food provision

Visionary_webinar_#1.png