25.04.2024, 09:43

Jubileusz 70. urodzin prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego

19 kwietnia br. świętowaliśmy okrągły jubileusz prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego – znakomitego naukowca, nauczyciela kilku pokoleń studentów, wieloletniego urzędnika państwowego, który swoją pracą i zaangażowaniem wniósł wkład w funkcjonowanie polskiego systemu bankowego, rozwój nauk ekonomicznych oraz budowę Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (w przestrzeni Muzeum UW). Cieszymy się, że tak wielu przyjaciół, współpracowników, doktorantów i studentów Pana Profesora wzięło udział w Jubileuszu. Nie zabrakło przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego i rodzimego Wydziału, ale również innych uczelni ekonomicznych z całej Polski oraz administracji państwowej (w tym Narodowego Banku Polskiego). 

Zgromadzonych Gości powitała Dziekan WNE UW prof. Gabriela Grotkowska – przedstawiając życiorys czcigodnego Jubilata. O dorobku zawodowym, ale też pasjach Pana Profesora, mówił prof. Jan Jakub Michałek. Jubileuszowi towarzyszyła konferencja naukowa przygotowana przez dr hab. Joannę Mackiewicz-Łyziak, prof. ucz. (Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego) oraz dr. hab. Roberta Ślepaczuka, prof. ucz. (Kierownika Katedry Finansów Ilościowych i Uczenia Maszynowego). Uczestnicy wysłuchali wystąpień podczas dwóch sesji, poświęconych odpowiednio zagadnieniom współczesnej polityki pieniężnej i jej uwarunkowań oraz współczesnych wyzwań finansów ilościowych.

Panu Profesorowi składamy serdeczne życzenia. Zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną 
z uroczystości.