22.04.2024, 11:16

Stypendia Fundacji Dekaban-Liddle Glasgow-Warsaw

Konkurs organizowany przez Dekaban-Liddle Glasgow-Warsaw Foundation skierowany jest do pracowników naukowych z dziedzin szeroko rozumianej ekonomii i finansów. Aplikacje należy składać do 24 maja br.

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.gla.ac.uk/schools/business/research/dekaban/ i przesłać elektronicznie na adres: L4t=0p@8`Il%WU6~eKN}5+fw31bQ[V]#[#*h~yV0+h*Rm54rm|/7_&nVo@mFZQB.
Na stronie dostępne są również szczegóły dotyczące kategorii stypendiów i kryteriów naboru.

Dekaban-Liddle Glasgow-Warsaw Foundation umożliwia wymianę naukowców specjalizujących się w dziedzinie rolnictwa, ekonomii i inżynierii pomiędzy polskimi uczelniami a uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Wymiana akademicka w zakresie nauk ekonomicznych jest koordynowana przez Polski Komitet Dekabana, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Tomasz Żylicz.