16.05.2023, 13:06

Solidarni z Ukrainą

Społeczność Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z Ukrainą, której integralność terytorialna została pogwałcona w wyniku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej.

W tym trudnym czasie konfliktu wojennego pozostajemy myślami i sercem z narodem ukraińskim, w szczególności ze wszystkimi Studentami, Doktorantami oraz Pracownikami należącymi do społeczności naszego Wydziału.Wierząc, że najbliższy czas przyniesie szybkie i pokojowe zakończenie konfliktu, zapewniamy o naszym wsparciu i solidarności.

uniwersytet warszawski dla ukrainy

„Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” (komponent projektu Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego) to program, który ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego br.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://ua.wne.uw.edu.pl


GRUPA na FACEBOOK'U

Została założona specjalna grupa na Facebook'u, której zadaniem jest bezpośrednia pomoc wszystkim Ukraińcom związanym z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Studenci i pracownicy Wydziału mogą zadeklarować pomoc, a potrzebujące osoby zgłosić swoją sytuację i potrzeby. Grupa "WNE dla Ukrainy" dostępna jest pod linkiem: https://www.facebook.com/groups/5151760204855587

Kontakt jest też możliwy pod adresem mailowym: 1}wC[9/bXRq'cKjA%Pf6QG*\a]#[rmjyQ!|DBAWC[6PJwHov293MN


oferta dydaktyczna

„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bit.ly/3OogNKm


Pomoc materialna dla Studentów z Ukrainy

W ramach wsparcia socjalnego studentów, doktorantów i pracowników pochodzacych z Ukrainy, Uniwersytet Warszawski oferuje różnorodne formy pomocy: m.in.: 

  • Zwolnienie z opłat związanych z zamieszkiwaniem w domu studenta UW
  • Zwolnienie z opłat za studia
  • Stypendium socjalne
  • Zapomoga

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.


#ScienceForUkraine

Międzynarodowa sieć wsparcia dla Studentów i Naukowców z Ukrainy, m.in. oferty praktyk, pracy i staży, zgłaszanych przez naukowców, uczelnie i instytuty: https://scienceforukraine.eu/

 


W specjalnie stworzonym formularzu, który dostępny jest pod adresem: https://forms.office.com/r/T0aZPV21yf, można wyrazić słowa otuchy i wsparcia dla ukraińskich członków społeczności Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Solidarni z Ukrainą autorstwa Promocja WNE UW