04.11.2022, 12:18

Solidarni z Ukrainą

Społeczność Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wyraża solidarność z Ukrainą, której integralność terytorialna została pogwałcona w wyniku agresji ze strony Federacji Rosyjskiej.

W tym trudnym czasie konfliktu wojennego pozostajemy myślami i sercem z narodem ukraińskim, w szczególności ze wszystkimi Studentami, Doktorantami oraz Pracownikami należącymi do społeczności naszego Wydziału.Wierząc, że najbliższy czas przyniesie szybkie i pokojowe zakończenie konfliktu, zapewniamy o naszym wsparciu i solidarności.


GRUPA na FACEBOOK'U

Została założona specjalna grupa na Facebook'u, której zadaniem jest bezpośrednia pomoc wszystkim Ukraińcom związanym z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Studenci i pracownicy Wydziału mogą zadeklarować pomoc, a potrzebujące osoby zgłosić swoją sytuację i potrzeby. Grupa "WNE dla Ukrainy" dostępna jest pod linkiem: https://www.facebook.com/groups/5151760204855587

Kontakt jest też możliwy pod adresem mailowym: for_ukraine@wne.uw.edu.pl


oferta dydaktyczna

1 czerwca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja dla kandydatów, którzy przebywali przed 23 lutego 2022 r.  na terytorium Ukrainy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://bit.ly/3wR0ii4


„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bit.ly/3OogNKm


ZBIÓRKI RZECZOWE

Bezterminowo na Wydziale i Uniwersytecie trwa zbiórka organizowana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którą lokalnie koordynuje Samorząd Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Rzeczy zbierane są na półpiętrze, naprzeciwko wejścia głównego na Wydział.

Szczegółowe informacje dostępna są na Facebook'u Samorządu Studentów WNE UW.


Od 28 lutego do 3 marca na Wydziale prowadzona była zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, które trafiły do Punktu Recepcyjnego nr 5 w Dorohusku przy ul. Parkowej 5, który oferuje uchodźcom z Ukrainy opiekę medyczną, nocleg oraz pomoc przy organizacji formalności związanych z pobytem.


Pomoc materialna dla Studentów z Ukrainy

W ramach wsparcia socjalnego studentów, doktorantów i pracowników pochodzacych z Ukrainy, Uniwersytet Warszawski oferuje różnorodne formy pomocy: m.in.: 

  • Zwolnienie z opłat związanych z zamieszkiwaniem w domu studenta UW
  • Zwolnienie z opłat za studia
  • Stypendium socjalne
  • Zapomoga

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.


inicjatywy wsparcia na uniwersytecie warszawskim

Informacje na temat wsparcia, organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim są dostępne na stronie: https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/

Kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy powyżej 16 r. ż. organizowane przez Uniwersytet Otwarty. Rejestracja rusza 17 marca od godz. 11:00. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku Uniwersytetu Otwartego.

#ScienceForUkraine

Międzynarodowa sieć wsparcia dla Studentów i Naukowców z Ukrainy, m.in. oferty praktyk, pracy i staży, zgłaszanych przez naukowców, uczelnie i instytuty: https://scienceforukraine.eu/


uniwersytet warszawski dla ukrainy

„Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” (komponent projektu Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego) to program, który ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego br. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/news/uniwersytet-warszawski-dla-ukrainy-varshavskij-universitet-dlya-ukrayini

 

 


W specjalnie stworzonym formularzu, który dostępny jest pod adresem: https://forms.office.com/r/T0aZPV21yf, można wyrazić słowa otuchy i wsparcia dla ukraińskich członków społeczności Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Solidarni z Ukrainą autorstwa Promocja WNE UW