26.02.2022, 18:30

Grant Sonata BIS dla projektu dr. Tomasza Gajderowicza

24 lutego br. Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki 11. edycji konkursu Sonata BIS.

Z wielką radością informujemy, że jedną z nagrodzonych inicjatyw badawczych jest projekt „Preferencje i zachęty a efektywny rozwój kapitału ludzkiego: podejście ekonomiczne i neuropsychologiczne”, którego kierownikiem jest dr Tomasz Gajderowicz, Badacz z Katedry Ekonomii Edukacji i Pracy naszego Wydziału.

Założeniem Projektu jest zbadanie związku preferencji uczniów z ich kompetencjami, w szczególności, zrozumienie czynników wpływających na motywację i wyniki edukacyjne uczniów. Badanie będzie koncentrować się na preferencjach związanych z procesem uczenia się - w odniesieniu do ocen, przedmiotów szkolnych, sposobów uczenia oraz aktywności czytelniczej, oraz preferencji wobec edukacji i przyszłej kariery zawodowej. Wyniki badań pozwolą na lepsze zrozumienie czynników wpływających na wybory dokonywane przez uczniów, zarówno w zakresie ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej. Szczegółowe informacje o Projekcie dostępne są na stronie: https://bit.ly/3hoVnxH


SONATA BIS to konkurs Narodowego Centrum Nauki na projekty związane z powołaniem nowego zespołu badawczego. Skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku.

W jedenastej edycji konkursu, spośród 382 wniosków, zakwalifikowano do finansowania 84 projekty na łączną kwotę ponad 202 mln złotych. Wśród wyróżnionych projektów jest 12 kierowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym projekt dr. Tomasza Gajderowicza z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o wynikach konkursu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Serdecznie gratulujemy!