News

#
14 mar 2022, 10:16
Nagrodzony projekt rEUsilience, realizowany w międzynarodowym konsorcjum z Uniwersytetem Oksfordzkim na czele, zbada zdolności adaptacyjne i odporność rodzin wobec zmian na dynamicznym rynku pracy.
#
25 lis 2021, 10:50
Do 15 lutego 2022 r. naukowcy oraz doktoranci UW mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w „Konkursie o Grant” z ministerialnego programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
#
18 mar 2022, 11:10
Spotkanie organizowane w formule on-line, poświęcone będzie wnioskom w VIII konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.
#
26 lis 2021, 22:54
Dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz., mgr Bartosz Jusypenko, dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. oraz mgr Oleg Gurshev otrzymali dofinansowanie swoich projektów badawczych w konkursach OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.
#
23 mar 2022, 14:39
Nagrodzony projekt "Designing long-term systemic transformation frameworks for regions – Accelerating the shift towards climate neutrality” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Horizon Europe.
#
1 kwi 2022, 11:29
Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór do konkursów: OPUS 23, skierowanego do naukowców na każdym etapie kariery naukowej oraz PRELUDIUM 21, którego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową, nie posiadających stopnia naukowego doktora.
#
1 kwi 2022, 14:20
Grant Postdoctoral European Fellowships z programu Horyzont Europa realizował będzie dr Xaquin Perez-Sindin pod opieką dr. hab. Michała Brzezińskiego, prof. ucz.
#
6 kwi 2022, 12:33
Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu oraz zarządzaniu projektami badawczymi, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
#
7 kwi 2022, 12:29
Organizowany w ramach programu IDUB konkurs, ma na celu dofinansowanie zagranicznych staży naukowych doktorantów, prowadzących badania w zakresie III POB „Wyzwania petabajtów”.
#
16 gru 2021, 15:38
Projekt "Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej" z udziałem Badaczy Wydziału otrzymał dofinansowanie NCBR.