News

Obraz Grant NCN dla dr hab. Joanny Mackiewicz-Łyziak, pr…
10 cze 2024, 13:36
Projekt „Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania dla niezależności banku centralnego” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS 25.
Obraz Gratulujemy uzyskania grantów w konkursach NCN
27 maj 2024, 11:20
Poznaliśmy wyniki konkursów OPUS 26 i SONATA 19. Miło nam przekazać informację o projektach zakwalifikowanych do dofinansowania.
Obraz Konkursy - OPUS 27 oraz PRELUDIUM 23
9 kwi 2024, 07:37
Trwa nabór wniosków projektów badawczych do konkursów NCN: OPUS 27 oraz PRELUDIUM 23
Obraz Projekt dr. Jacka Lewkowicza z finansowaniem w kon…
23 maj 2023, 07:32
Serdecznie gratulujemy dr. Jackowi Lewkowiczowi z Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW, którego projekt „Populizm a wyniki gospodarcze: perspektywa ilościowa” otrzymał finansowanie w konkursie SONATA 18 Narodowego Centrum Nauki.
Obraz Badaczki Wydziału z wizytą studyjną w School of Bu…
8 kwi 2022, 11:50
Pobyt prof. Zofii Barbary Liberdy, dr Karoliny Goraus-Tańskiej oraz mgr Katarzyny Sałach realizowany jest w ramach Programu Edukacja Profesjonalny Rozwój Kadry – Wizyty Studyjne, ze wsparciem finansowym Funduszy EOG.
Obraz Konkurs na dofinansowanie zagranicznego stażu dokt…
7 kwi 2022, 12:29
Organizowany w ramach programu IDUB konkurs, ma na celu dofinansowanie zagranicznych staży naukowych doktorantów, prowadzących badania w zakresie III POB „Wyzwania petabajtów”.
Obraz Konkurs „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
6 kwi 2022, 12:33
Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu oraz zarządzaniu projektami badawczymi, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Obraz Stypendium naukowe Postdoctoral European Fellowshi…
1 kwi 2022, 14:20
Grant Postdoctoral European Fellowships z programu Horyzont Europa realizował będzie dr Xaquin Perez-Sindin pod opieką dr. hab. Michała Brzezińskiego, prof. ucz.
Obraz Konkursy Opus i Preludium Narodowego Centrum Nauki
1 kwi 2022, 11:29
Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór do konkursów: OPUS 23, skierowanego do naukowców na każdym etapie kariery naukowej oraz PRELUDIUM 21, którego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową, nie posiadających stopnia naukowego doktora.
Obraz Grant Research and Innovation Actions dla projektu…
23 mar 2022, 14:39
Nagrodzony projekt "Designing long-term systemic transformation frameworks for regions – Accelerating the shift towards climate neutrality” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Horizon Europe.