10.06.2024, 13:38

Grant NCN dla dr hab. Joanny Mackiewicz-Łyziak, prof. ucz. Gratulujemy!

Wniosek na realizację projektu pt. „Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania dla niezależności banku centralnego” został przyznany dr hab. Joannie Mackiewicz-Łyziak, prof. ucz. (Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych). Dofinansowanie wynosi 438 590 zł.

Projekt ma na celu zbadanie wpływów politycznych oraz potencjalnych skutków tzw. niekonwencjonalnej polityki pieniężnej na niezależność banków centralnych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji projektu!