17.06.2024, 10:13

Podsumowanie „7th Doctoral Workshop on the Economics of Digitization"

W trakcie dwudniowych międzynarodowych warsztatów (13-14 czerwca br.), doktoranci i doktorantki prezentowali swoje badania z dziedziny ekonomii cyfryzacji.

Zakres tematyczny warsztatów był szeroki i obejmował m. in. kwestie regulacyjne i antymonopolowe na rynkach cyfrowych, strategie biznesowe i ustalanie cen, ekonomiczne aspekty platform internetowych, a także społeczne, gospodarcze i polityczne implikacje cyfryzacji.

Za najlepsze tegoroczne wystąpienie uznany został wykład, jaki zaprezentował Aaron P. Kaye  (University of Michigan).

Wykład gościnny zatytułowany „Blockchain, tokens and platforms” zaprezentowała prof. Hanna Halaburda (New York University, Leonard N. Stern School of Business) - absolwentka WNE UW.

Organizatorem konferencji był dr hab. Łukasz Grzybowski (Katedra Mikroekonomii WNE UW).  

7th Doctoral Workshop 13-14 czerwca 2024.png