17.06.2024, 13:38

Prof. Anna Matysiak - wiceprzewodniczącą European Association for Population Studies

European Association for Population Studies to profesjonalna organizacja non-profit skupiająca demografów oraz promująca wysokiej jakości badania nad populacją.

EAPS istnieje od 1983 r. Jej kluczowe zadania obejmują szeroki zakres interdyscyplinarnych badań populacji i koncentrują się w szczególności, choć nie wyłącznie - na Europie.

Jednym z kluczowych działań EAPS jest organizacja wiodącej Europejskiej Konferencji Ludnościowej. Ponadto, w ramach stowarzyszenia, funkcjonują grupy robocze zajmujące się kluczowymi kwestiami populacyjnymi, jak również sieci tematyczne regularnie organizujące webinaria i warsztaty.

Stowarzyszenie zainicjowało również i wspiera Europejską Szkołę Doktorancką Demografii, czasopismo European Journal of Population oraz serię książek European Studies of Population.

Pani prof. Annie Matysiak życzymy powodzenia w nowej roli!