20.06.2024, 14:51

Nagroda im. prof. Władysława Baki wręczona

Kapituła Nagrody im. prof. Władysława Baki wyłoniła autorów najlepszych prac dyplomowych – licencjackich, obronionych na WNE UW – zgodnie z regulaminem konkursu, w roku poprzedzającym bieżącą edycję. 

Tym samym nagrodzono pracę Tymoteusza Mętraka pt. Czynniki instytucjonalne wpływające na kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Unii Europejskiej, napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. ucz. Joanny Mackiewicz-Łyziak.

Wyróżnieniem I stopnia uhonorowano Hannę Szewczyk, autorkę pracy pt. Testing for deepness asymmetry in European economies using the triples test. Promotorem pracy jest dr Łukasz Postek.

Z kolei wyróżnienie II stopnia uzyskał Błażej Kotowski. Jest autorem pracy  pt. Interest Rate Variability: Examining its Influence on Monetary Policy Effectiveness and Inflation. Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. prof. ucz. Łukasza Goczka.

Ocenie Kapituły Konkursu podlegało 14 prac licencjackich wyłonionych przez Radę Dydaktyczną Wydziału. Sugerowano się m.in. aktualnością i poziomem trudności postawionego problemu badawczego, sposobem jego rozwiązania, czy zrealizowaną metodyką badania.

Nagroda im. profesora Władysława Baki przyznawana jest rokrocznie, z funduszu ofiarowanego przez małżonkę zmarłego Profesora – przez całe życie zawodowe związanego w WNE UW (a najpierw – z Wydziałem Ekonomii Politycznej uczelni).

Dziękujemy za życzliwą obecność Małżonce Pana Profesora i zaproszonej kadrze naukowej. Wszystkim nagrodzonych składamy gratulacje i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy publikacyjne.