24.06.2024, 07:25

Dr Jakub Sokołowski (WNE UW) laureatem Stypendium Ministra Nauki. Gratulujemy!

Stypendia Ministra Nauki są przyznawane wybitnym młodym naukowcom posiadającym znaczące osiągnięcia w działalności naukowej.

Proponowanych stypendystów/stypendystki zgłaszają uczelnie oraz ośrodki badawcze. Ocenę merytoryczną wniosków metodą punktową dokonuje specjalnie powołany Zespół doradczy.

W tym roku stypendium zostało przyznane 228 młodym naukowcom i naukowczyniom.

Laureat WNE UW – dr Jakub Sokołowski, posiada w swoim dorobku naukowym prace poświęcone taki zagadnieniom, jak ubóstwo energetyczne, transformacja energetyczna Polski, czy indywidualny kapitał środowiskowy.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na drodze rozwoju naukowego!