Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+]#[_6GU!=RMN&H|eKldE+0g&/ls
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+i]#[U.3P{C@QV#qEXJQwCuWhrv*wV
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+i]#[S8CWyS@QV#iEnTIwCuWhrv*wV
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM".  Poniższe planowane daty mogą ulec zmianie, proszę o sprawdzenie przed rejestracją. 

W październiku '2018 - w dniach 1, 8, 15 (początek o 17:00), 22, 29

W listopadzie '2018 - w dniach 5, 19, 26 (12.11 jest dniem wolnym)

W grudniu '2018 - w dniach  3, 10, 17

W styczniu '2019 - w dniach 7, 14, 21

W lutym'2019 - w dniach 4, 11, 18, 25

W marcu'2019 - w dniach 4, 11, 18, 25

W kwietniu'2019 - w dniach 1, 8, 15, 

W maju '2019 - w dniach 6, 13, 20, 27

W czerwcu '2019 - w dniach 3, 10, 17, 24

lipiec i sierpień ' 2019 - przerwa wakacyjna

July ' 2019 and August ' 2019 - summer holidays break

We wrześniu ' 2019 - w dniach 2,9,16,23 , 30


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N]#[_@H[#oRHHL}|!KHdVn7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

środy, 16.45 - 18.15


Uwagi:

najbliższy dyżur we wtorek 18 września od 12.00, o numer sali proszę pytać na portierni WNE

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+i]#[XDHYwPDHV#qEnTIwCuWhrv*wV
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: scichocki[at]wne.uw.edu.pl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Ewa Cukrowska-Torzewska
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+]#[M0IR.HRMN{H|eKldE+0g&/ls, gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3]#[MY3\%KJQV#iE^SEX6+.r{
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Na stronie: http://coin.wne.uw.edu.pl/ecukrowska/


Uwagi:
Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N]#[I1NP%oRHHL}|!KHdVn7
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Janusz Gajda
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N']#[R41Qz6qQQ!6znnISC+?o
Stanowisko: Adiunkt
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3$]#[I71U!8F7y7vj![[w/bD1~m
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W semestrze zimowym/Winter semester 2018/2019:
Wtorek/ Tuesday
Pokój / Room: B006
godzina / hour : 9:15


Inne terminy po uzgodnieniu mailowym. Other possibilities: please e-mail me.


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+i]#[U81Sx6M9]9sEnTIwCuWhrv*wV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N]#[S91KwoRHHL}|!KHdVn7, gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3]#[SCCZ!6FpZ.m3l]lT.sWsz
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${]#[UJ3P{ENELZ!s\nYfVc/x@qh
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 304, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${+i]#[V?5O.=9?F#iEnTIwCuWhrv*wV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3]#[U@7V*=FpZ.m3l]lT.sWsz
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3]#[TACZ0=FpZ.m3l]lT.sWsz
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3$]#[ZHCa*B8Ey7vj![[w/bD1~m
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3$]#[I/1U{KECy7vj![[w/bD1~m
Stanowisko: Doktorant
Mateusz Heba
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N]#[U55IwoRHHL}|!KHdVn7
Stanowisko: Doktorant
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3]#[N=9Y#M8pZ.m3l]lT.sWsz
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${]#[U?1Z!GNELZ!s\nYfVc/x@qh
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${]#[IC1I!GNEDZ!s\nYfVc/x@qh
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3$]#[ZH1SwL@Ey7vj![[w/bD1~m
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: gPSf?XZYbC-*vecnM}N'3${]#[SK1IwKDHDZ!s\nYfVc/x@qh
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

po wcześniejszym kontakcie mailowym / by appointment via email

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw