Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.]#[pAjWwUIaB\eV+iIu0e7E8cZu
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.R]#[f5ZRsZ3eJ^4uyh*..T^F%Pry?
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.R]#[dCfYqj3eJ^+u5r|..T^F%Pry?
Stanowisko: Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM".  Poniższe planowane daty mogą ulec zmianie, proszę o sprawdzenie przed rejestracją. 


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U]#[pGk]}+I\8{DVJi{uEMB
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

czwartek, 15.00-16.30, B014


Uwagi:

 

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.R]#[iKk[og7\J^4u5r|..T^F%Pry?
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: scichocki[at]wne.uw.edu.pl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Ewa Cukrowska-Torzewska
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.]#[^7lT$_IaBTeV+iIu0e7E8cZu, xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`F]#[^`Z^ybAeJ^+u!qxi!e5P0
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Na stronie: http://coin.wne.uw.edu.pl/ecukrowska/


Uwagi:
Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U]#[Z8qRy+I\8{DVJi{uEMB
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Janusz Gajda
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`]#[c?XSrQheEXWT52|d.eFM
Stanowisko: Adiunkt
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZ]#[ZBXWwS9Omj9DJy4.xAKi3G
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W semestrze zimowym/Winter semester 2019/2020:
Wtorek/ Tuesday
Pokój / Room: A006
godzina / hour : 9:45


Inne terminy po uzgodnieniu mailowym. Other possibilities: please e-mail me.


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.R]#[fCXUpQDQQl6u5r|..T^F%Pry?
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U]#[dDXMo+I\8{DVJi{uEMB, xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`F]#[dJf\wQ9*Na0g3{IewR^Q/
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi]#[fQZRs\EY@/FM}22wEB6VOKV
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 304, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi.R]#[gF\Q$U0S6^+u5r|..T^F%Pry?
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`F]#[fG^X|U9*Na0g3{IewR^Q/
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`F]#[eHf\'U9*Na0g3{IewR^Q/
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZ]#[kOfc|Y/Ymj9DJy4.xAKi3G
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZ]#[Z6XWsb8Wmj9DJy4.xAKi3G
Stanowisko: Doktorant
Mateusz Heba
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U]#[f@\Ko+I\8{DVJi{uEMB
Stanowisko: Doktorant
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`F]#[_E`[}d/*Na0g3{IewR^Q/
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi]#[fFX\w^EY@/FM}22wEB6VOKV
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi]#[ZJXKw^EY4/FM}22wEB6VOKV
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZ]#[kOXUoc3Ymj9DJy4.xAKi3G
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: xWvh3oQmVrN^A&@!8\U`FZi]#[dRXKob7\4/FM}22wEB6VOKV
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Poniedziałek, 13:30-14:45, pokój B014 - po wcześniejszym kontakcie mailowym / Monday, 13:30-14:45, room B014 - by appointment via email

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw