Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLa]#[S.ewrBH~s3[o5$C1dpH~9N
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:
Uwagi:

Pracownicy


Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3]#[[tDdoi2s~L`z
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Prodziekan ds. naukowych Profesor zwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[b1}[aDKO$.U@n'Thc%[f5
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek 8:45-9:30,  pokój B310


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1Ru]#[O|w\YOg+w!x&p9-gt=Cb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLa]#[Prvc[[.zI7^s%$C1dpH~9N
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Piątki godz. 14.30-15.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[[xmTjH6r&.iNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1]#[]|mdaM.O75g@^oA1ox
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

środa 13:15, s.D (proszę o wcześniejszy kontakt)

 

 


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[b|s_[[2+|#YNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Cwartki 16.00 - 16.45 (przed seminarium magisterskim / po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail ).

Piątki 16.00-1

Katedra Mikroekonomii B009 lub pracowania komputerowa a202

Jestem również dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLah]#[[|vPoDK.tZg|^9Az-q3kURU
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1Ru]#[O|yZdBg+w!x&p9-gt=Cb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA]#[^|ybrU2{j#+#gpTxv=4ZBjY*
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Olimpia Markiewicz
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[]~eacJ2+r}jNpy-1t&[[-Wq.l
Telefon: 22 55 49 166
Stanowisko: Starszy specjalista
Dyżury:

poniedziałek-piatek, 9:00-16:00
room: 166 


Uwagi:

“Co-design of novel contract models for innovative agri-environmentalclimate measures and valorisation of environmental public goods”,  Contracts 2.0,


Milan Ščasnŷ
Stopień naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Uwagi:

“Co-design of novel contract models for innovative agri-environmentalclimate measures and valorisation of environmental public goods”,  Contracts 2.0


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!p+]#[[rgX]KY'x|_z^'?nhLHmUGM3.as
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1Ru]#[h*~ZgQg+w!x&p9-gt=Cb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[[.m[YN@+|#YNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[O.mbfJ2+|#QNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Adiunkt
Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[X.mcYK2+|#YNpy-1t&[[-Wq.l
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA]#[esySrJ?'t&+#gpTxv=4ZBjY*
Stanowisko: Asystent
Uwagi:

“Co-design of novel contract models for innovative agri-environmentalclimate measures and valorisation of environmental public goods”


Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!p+I[r]#[[rvcYTJ{$!c'k#&n?&A[UW`JeU|RL_
Stanowisko: Asystent
Dyżury:

Czwartek, 10:15-11:15.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLah]#[a-e[YT6*tZg|^9Az-q3kURU
Stanowisko: Asystent
Uwagi:

F-510, “Agreement between SLU and University of Warsaw regarding research on social values in landscapes: Defining and mapping human habitats for landscape stewardship”


Wojciech Zawadzki
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[e~2iYX.s&#YNn'Thc%[f5
Stanowisko:
Dyżury:
Uwagi:

Doktorant (Quantitative Psychology and Economics), Badacz Wizytujący, Asystent naukowy/referent

“Co-design of novel contract models for innovative agri-environmentalclimate measures and valorisation of environmental public goods”,  Contracts 2.0


Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!p]#[VrqXjL5pw9Q|5'6h-%J~.F^Jp]
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!p]#[hssW\B?~$&S.5'6h-%J~.F^Jp]
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Anna Boros
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[OCf^jPDO|4er^y@1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Doktorantka
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[[svig[@+r}jNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Piątek, godz. 17.30-18.30, za pośrednictwem platformy MS Teams. 
Aby się umówić, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Michał Bylicki
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1R]#[[CfhdJ0zrZe#%p+x-|?
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[Ot~TjX6}|#YNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Doktorant
Patrycja Janowska
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[^CnPfPH't{|Nn'Thc%[f5
Stanowisko: Doktorantka
Diana Jaworska
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[RCnPoPC't{~Nn'Thc%[f5
Stanowisko: Doktorantka
Bartosz Jusypenko
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[PCndkZAtw#_Nn'Thc%[f5
Stanowisko: Doktorant
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1Ru]#[`CoP[IF%t{+&p9-gt=Cb
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Stanisław Łaniewski
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[aCpPfJ2+|#YNn'Thc%[f5
Stanowisko: Doktorant
Erita Narhetali
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuL]#[SCrPjI2&j+YNn'Thc%[f5
Stanowisko: Doktorantka
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[W$oWjJ=tw#_Npy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1]#[a%e[4X?t75g@^oA1ox
Telefon: +48 729 208 837
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:Uwagi:
Błażej Popławski
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0]#[P%s_4VHAn~e@iw
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1Ru]#[XCvP[IFqr#+&p9-gt=Cb
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!]#[X*sZgM@+|#YNpy-1t&[[-Wq.l
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLahA!p+]#[\*xPj[Jzx7cyZKCqd=HmUGM3.as
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Ewa Weychert
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1Ru]#[SC{TqD5t{4+&p9-gt=Cb
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: m6&nw`P4.Co3x0K'~1RuLah]#[Y1eVgSDzjZg|^9Az-q3kURU
Stanowisko: Asystent Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

How does virtual multisensory experience affect environmental behaviour?” IDEALAB NCN


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw