Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: OEz]=iQ*1H\%]#[9!7S2r3i%QMn
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s]#[D@tJ~MLE&3B01PU9?T9L`
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

W następujących dniach w czasie urlopu nie będę dyżurował:

15 lipca - 14 sierpnia;

2 września - 6 września;

12 września - 13 września;

17 września;

23 września - 24 września.


Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-]#[.}mRxd/pL@KgHND`@C$ddt
Stanowisko: Kierownik Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K]#[9-m?2ML~w_Tp{aBOcDoQ|x4
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[]#[--nKvXh|z*ew3a.8Pg{H
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[]#[7#pG%Kh|z*ew3a.8Pg{H
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

obowiązują zapisy przez email (termin do uzgodnienia)


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[9&dC-Q7h+3VB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[]#[--pI%Kh|z*ew3a.8Pg{H
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`]#[@-pQ5^3qm0sy*=UMRgp@i68M
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6t]#[9}^GzTZx{%Ln{P@CDu$S|m+VK%a
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[99dJvWA|!0FB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[69dRvT3|!0FB3G.`PV9AX}TQ#
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K]#[1@\U*TEpm_Tp{aBOcDoQ|x4
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6]#[4}hG-U6fzB=pVP79cT'dYlAi/}
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6]#[J~jFyK@t&.@|VP79cT'dYlAi/}
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[9~mX*dA|u'WB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`]#[G~pB5S@xw.sy*=UMRgp@i68M
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[-!uC-a7s!0FB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[@!rGvUA|!0FB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6]#[.&jJzL7t&8HcVP79cT'dYlAi/}
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K]#[B-\A}_Dpm_Tp{aBOcDoQ|x4
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6]#[4/\L0M6f~B=pVP79cT'dYlAi/}
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[51fF-S?jz0LB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^]#[C2\JUa@j==T0{9B`KK
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K]#[64\A}_0nw_Tp{aBOcDoQ|x4
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`]#[04\T~XEpu/sy*=UMRgp@i68M
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[65jI*VA|!0FB3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6t]#[=5o?-dKp{@PmwoDF@g$S|m+VK%a
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B6tD|3]#[9}mRv]Kq&*Pv.S*CqVyA|}Ci~ujMmz
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[]#[J5uI*Zh|z*ew3a.8Pg{H
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K`B]#[-9dQ&S3|!0=B3G.`PV9AX}TQ#
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: OEz]=iQ*1H\%?XLWZ^0[s-K]#[7@\E*\Epm_Tp{aBOcDoQ|x4
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw