Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: QP7FwOdMx5{b]#[?0R8oXJ.nBlO
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0Jm]#[FK1/a/_dp~akHj?|^k97Z
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

Nie będę dyżurował do połowy maja. Proszę o kontakt elektroniczny.


Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0Jmn]#[0.*7[JF55-jH[h*I_Z$S^[
Stanowisko: Kierownik Profesor uczelni
Dyżury:

Piątki godz. 14.30-15.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnC]#[?8*~o/_GdPsQ4{'4'[o@v_+
Stanowisko: Profesor uczelni
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0J]#[/8#0Y={Egu*XJ{r{o~{3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[?4{'j3N-s~uyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0J]#[96-+d-{Egu*XJ{r{o~{3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

obowiązują zapisy przez email (termin do uzgodnienia)


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[F8%3[JJEl{eyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Cwartki 16.00 - 16.45 (przed seminarium magisterskim / po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail ).

Piątki 16.00-1

Katedra Mikroekonomii B009 lub pracowania komputerowa a202

Jestem również dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0J]#[/8-.d-{Egu*XJ{r{o~{3
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCE]#[B8-6rDJ6Z{8ZAX?2q~p#cw0.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}I]#[?.u+]6mAhrkO4j$'c2$BvT~7on2
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[?H{/Y9TEl{eyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[/H{6f5JEl{]yJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Adiunkt
Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[8H{7Y6JEl{eyJarIom9+RdL2S
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnC]#[3Ks=g6X5ZPsQ4{'4'[o@v_+
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}]#[6.!+j7M#g/]Qij{|'k'SSS5NWj
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}]#[L/%#\-S9py_]ij{|'k'SSS5NWj
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[?/*AgJTEbsvyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCE]#[I/-%r5SAdy8ZAX?2q~p#cw0.
Stanowisko: Asystent Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[/02'jGN8l{eyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Doktorant
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}]#[04%/].N9p&gDij{|'k'SSS5NWj
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnC]#[D8s$`EW5ZPsQ4{'4'[o@v_+
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Stanisław Łaniewski
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0Jm]#[EY~~f5JEl{eyHj?|^k97Z
Stanowisko: Doktorant
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}]#[6=s1m/M#k/]Qij{|'k'SSS5NWj
Stanowisko: Doktorant
Erita Narhetali
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0Jm]#[3Y$~j4JBZ|eyHj?|^k97Z
Stanowisko: Doktorantka
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[7@}#j5R/g{kyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu]#[EAs/4GS/%#sk4W'Ijb
Telefon: +48 729 208 837
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:Uwagi:
Błażej Popławski
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr]#[0A%34E\V^tqkC_
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0J]#[8Y*~[4Z+b{8XJ{r{o~{3
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf]#[8D%.g8TEl{eyJarIom9+RdL2S
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}I]#[@D+~jJ^5h-oN0/*#_~$BvT~7on2
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnCEf}Isok]#[?.*7YC^6puoWEmn'6my+vd7NLb?|`X
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: QP7FwOdMx5{bRr2@yu0JmnC]#[9Ks*gBX5ZPsQ4{'4'[o@v_+
Stanowisko: Asystent Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw