Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Da+VyJELo9^@]#[.EGLqS%-eFO&
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O]#[5\$Cc*@cg'DIrbve]K!P8
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=z]#[.My4q*@F[TV#bscw%7[UX#g
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_]#[|MzD[5\D^yg2tsSdn^gL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=]#[}CyK]E}4+1M|#`e.^6lh@%
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_]#[+K|@f'\D^yg2tsSdn^gL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[.Ip8l.#+j'XWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[5MvG]E%Dc!HWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Środy od 16.45 do 18.30

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_]#[|M|Bf'\D^yg2tsSdn^gL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP]#[1M|Jt?%5Q!u4kPvup^\DEGk9
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%Wn]#[.Cj@_1N@_vN&bbakbllWXz_F0H[
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[.YpC[41Dc!HWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[#YpK[1%Dc!HWtYS.nM!E00&An
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=z]#[$\hNi154QTV#bscw%7[UX#g
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%W]#[&Ct@l2**^3@#9b\e%Knh1ypYrD
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%W]#[?Dv?^'08g}B79b\e%Knh1ypYrD
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[.DyQiE1DYwYWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP]#[8D|7t00@[}u4kPvup^\DEGk9
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[|E%8lB#7c!HWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[1E~@[21Dc!HWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%W]#[}IvC_g-Jx9b\e%Knh1ypYrD
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=z]#[3Mh6b@44QTV#bscw%7[UX#g
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[}MvG]E?7c!HWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%W]#[&OhEo***b3@#9b\e%Knh1ypYrD
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[*Qr?l0/.^!NWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xU]#[4RhC6B0.x/VIbOc.iB
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=z]#[#Th6b@~2[TV#bscw%7[UX#g
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP]#[!ThMc554Y~u4kPvup^\DEGk9
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[#UvBi31Dc!HWtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%Wn]#[/U{4lE?4_1R'^%en^^lWXz_F0H[
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%WnY&{]#[.CyK[=?5gyR1oeOk5MeEX0rYg8dbth
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 12:00-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_]#[?U%Bi7\D^yg2tsSdn^gL
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O]#[$YlCn+4cg'DIrbve]K!P8
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=zP%]#[|YpJh0%Dc!@WtYS.nM!E00&An
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: Da+VyJELo9^@|jm!xUv_O=z]#[+\h=i954QTV#bscw%7[UX#g
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw