Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: htGp!Txd.^$L]#[VX^fw]^I~gq5
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l]#[]oA]i4s{$MfUly=7=Q9xY
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@]#[KV6ecOZPIVo.!w&^?@$6]&
Stanowisko: Kierownik Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@I]#[V`6Rw4s^tux7\0%MbAo}u-2
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-]#[J`7^aC5\wD/Bn0q6Od{t
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-]#[T^9Zl25\wD/Bn0q6Od{t
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[V\-Vr8bH&Mzcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[]`3acO^\|Jjcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Czwartki od 15.15 do 16.45

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-]#[J`9\l25\wD/Bn0q6Od{t
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS]#[Y`9dzI^QjJADeg=KQdplbI6@
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=R]#[VV%Ze?%XxAp5\y!ACr$!u|*I?#?
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[Vl-]aBh\|Jjcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[Sl-ea?^\|Jjcnpq^OS9mQ2RDy
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@I]#[No!ho?lPjux7\0%MbAo}u-2
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=]#[QV1Zr@aFwXb73yz7bQ'6R{?\}%
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=]#[cW3Yd2gT$HdG3yz7bQ'6R{?\}%
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[VW6koOh\rB{cnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS]#[`W9Uz=gXtHADeg=KQdplbI6@
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[JXBVrLbS|Jjcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[YX?Za@h\|Jjcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=]#[K\3]e3bT$Rl*3yz7bQ'6R{?\}%
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@I]#[[`!ThJkPjux7\0%MbAo}u-2
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=]#[Qb!_u4aF{Xb73yz7bQ'6R{?\}%
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[Rd/Yr=fJwJpcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[]#[\e!]@LgJ7TxU\f%^JH
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@I]#[Sg!ThJ[Ntux7\0%MbAo}u-2
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS]#[Mg!giClPrIADeg=KQdplbI6@
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[Sh3\oAh\|Jjcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=R]#[Wh8RrOrPxVt4XB&D?d$!u|*I?#?
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2=R*Bc]#[VV6eaHrQ$DtAi|mApSymu2A\ryH3/P
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-]#[chB\oE5\wD/Bn0q6Od{t
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@IS2]#[Jl-dn=^\|Jbcnpq^OS9mQ2RDy
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: htGp!Txd.^$Lv%1UY[0-l@I]#[To!XoGlPjux7\0%MbAo}u-2
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw