Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: m{.N6-wzDT*0]#[[_ID.6]_6]uw
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]]#[bv'7zkr78Cj9i1^2zAb5J
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

W czasie przerwy świątecznej (23 grudnia - 5 stycznia) nie będę dyżurował.


Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]#[Og|8rv4r/63$kF711TJ1
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J]#[P]{Ct'Yf[Lsp|/MY{+OQN3
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Środy, godz. 18.30-19.30, sala 2.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]#[Ye~4}i4r/63$kF711TJ1
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

piątek 8:00-9:30 (sala B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=]#[[g{+.krt+k|yYFKHH-==f7%
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[[cr0&oa^?C~Kk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[bgx?t']r4@nKk'7Y1Cb*B@GSf
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Witam,

dziś (30.09) nie odbedzie sie mój dyżur. Zostanie przeniesiony na czwartek (31.09) na godzinę 18.30.

Dyżury w wrześniu: wtorki godzina 18.30.

Pozdrawiam,

Tomek Kopczewski

PS. Dziś wieczorem po 21 jestem dostępny na skype: tomaszkopczewski

 

 Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]#[Og~6}i4r/63$kF711TJ1
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=b]#[^g~B1|]g|@E'by^F3T?&SS#O
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek, godziny: 13.15-14:45.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@W]#[[]l4vr$n03twY1I8!bO@f+yX'-D
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[[sr7rugr4@nKk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=]#[arj7r{ap+k|yYFKHH-==f7%
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@]#[V]v4&s`\/Nfy01D2HAQQC#0kj&
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@]#[h^x3uifj8=h#01D2HAQQC#0kj&
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[[^{I$'gr*4!Kk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=b]#[e^~/1qfn+=E'by^F3T?&SS#O
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[^_$4rsgr4@nKk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@]#[Pcx7vjaj8Hpl01D2HAQQC#0kj&
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=]#[`gj.y}jf|k|yYFKHH-==f7%
Stanowisko: Doktorant
Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[Pgx?t'qi4@nKk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]#[[hx?v'4r/63$kF711TJ1
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@]#[Vij9+k`\3Nfy01D2HAQQC#0kj&
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[Wkt3&qe`/@tKk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=]#[Xnj.y}Zd+k|yYFKHH-==f7%
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[Xox6$tgr4@nKk'7Y1Cb*B@GSf
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@W]#[\o}+&'qf0LxvUTM?{TO@f+yX'-D
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by@WG#v]#[[]{Cr{qg86x!f438VCH*f@2k_{MPvc
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]#[ho&6$x4r/63$kF711TJ1
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]]#[Ssn7#mj78Cj9i1^2zAb5J
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=by]#[OsrB!q]r4@fKk'7Y1Cb*B@GSf
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=]#[Yvj2$zkf|k|yYFKHH-==f7%
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: m{.N6-wzDT*0s9UP?KYH]J=]#[SvjF$rkf|k|yYFKHH-==f7%
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/