Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: .tqDoxAO\@L5]#[vX.6g%}0RI9|
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWf]#[}ok-Y\8fT#.Bp2|]*[WHS
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNW]#[j`e.QgXGK|U#rGY\?n?D
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj]#[kVd5Ssy7s47u&0k$#JD`WW
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNW]#[t^g*\ZXGK|U#rGY\?n?D
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~]#[v`d|g\8IHWD~`GioRK/Mo[k
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[v\[$b`%/W#FPr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[}`a1Ss}GP'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Środy od 16.45 do 18.30

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNW]#[j`g+\ZXGK|U#rGY\?n?D
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T]#[y`g4jm}8='c-iz|mAn08\soA
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q[]#[vVU*UcJCLy8|`2gc/|DOoPcJ8BH
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[vl[-Qf-GP'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[sl[5Qc}GP'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~]#[|kS-Ql%EHWD~`GioRK/Mo[k
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q]#[qV_*bd$-K6*~72b]R[F`LOt]z=
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q]#[&Wa&TZ+?T$+072b]R[F`LOt]z=
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[vWd?_s-GFzGPr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T]#[$Wg!jb+CH$c-iz|mAn08\soA
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[jXl$bp%=P'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[yXi*Qd-GP'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q]#[k\a-U[%?T04q72b]R[F`LOt]z=
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~]#[{`S~Xn07=WD~`GioRK/Mo[k
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[k`a1Ss7=P'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNW]#[vaa1UsXGK|U#rGY\?n?D
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q]#[qbS/e\$-O6*~72b]R[F`LOt]z=
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[rd]&bb#1K'8Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIe]#[|eS-+p+1e2DB`yi$6R
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~]#[sgS~Xnz5HWD~`GioRK/Mo[k
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T]#[mgS7Yg17F%c-iz|mAn08\soA
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[sha+_e-GP'2Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q[]#[whf|bs77L4@{\Ukf#nDOoPcJ8BH
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/Q[7U-]#[vVd5Ql78T|@*m5Uc`]99o`v]o2QDFt
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 12:00-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNW]#[&hl+_iXGK|U#rGY\?n?D
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWf]#[nlW-d^0fT#.Bp2|]*[WHS
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~T/]#[jl[4^b}GP'*Pr&Y$?]W9K`-Ev
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~]#[toS'_k17=WD~`GioRK/Mo[k
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: .tqDoxAO\@L5z=swIeNWfj~]#[noS8_c17=WD~`GioRK/Mo[k
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw