Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 8Hbe#zGT{V0B]#[$'y[}&&5q_{#
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu]#[-C\Ro^BksEpK|xX@nA+_b
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9]#[u$UZiu!@8Ny~5vGco+swf$
Stanowisko: Kierownik Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab., prof. ucz
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p]#[$0UG}^BNgm'-l/ER8-bd~*]
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój B305.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}n]#[t0VSgi^Lj894~/1?!Tn[
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[$+LKxb-4vE*Y~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}n]#[~.XOr\^Lj894~/1?!Tn[
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

obowiązują zapisy przez email (termin do uzgodnienia)


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[-0RViu&LoBtY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środy 16.00 - 16.45 (przed seminarium magisterskim / po wcześniejszym uzgodnieniu przez e-mail ).

Piątki 16.30 - 17.15.

Katedra Mikroekonomii B009 lub pracowania komputerowa I

Jestem również dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}n]#[t0XQr\^Lj894~/1?!Tn[
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\]#[&0XY$o&A]BK6ufXP%TcSkFaI
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Thursday: 15.00-16:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iUy]#[$$FOkePHk5z#lxCFsbsf~yURrFf
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[$@LRgh3LoBtY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[t@LYtd&LoBlY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Adiunkt
Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[}@LZge&LoBtY~o1c!C+TZ/yMV
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: dr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p]#[xCD]ue7@]m'-l/ER8-bd~*]
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iU]#[{$POxf+2jPl-Gx=@8Auw[xfeZB
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iU]#[3%RNj\2Ds@n9Gx=@8Auw[xfeZB
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[$%U`uu3Le6#Y~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\]#[0%XJ$d2Hg@K6ufXP%TcSkFaI
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[t']Kxr-CoBtY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[&'ZOgf3LoBtY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iU]#[u+RRk]-DsJvzGx=@8Auw[xfeZB
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p]#[#0DInp6@]m'-l/ER8-bd~*]
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iU]#[{2DT{^+2nPl-Gx=@8Auw[xfeZB
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[|4NNxd16jBzY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K]#[+5DRFr26*L'KleEcz4
Telefon: +48 729 208 837
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:Uwagi:
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}n]#[}QUGic93eBK4~/1?!Tn[
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\i]#[}8RQug3LoBtY~o1c!C+TZ/yMV
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iUy]#[%8WGxuA@kN~*hAGIoTsf~yURrFf
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p\iUy.*v]#[$$UZgnAAs8~3y{-FJClT~/heO6o7uc
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 14:50-15:50.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}n]#[38]Quk^Lj894~/1?!Tn[
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: 8Hbe#zGT{V0B+$OZ/K}nu9p]#[~CDMum7@]m'-l/ER8-bd~*]
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw