Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: L1@d=$#*/bre]#[6oWZ2/ki!kcR
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6]#[A+6Q~d$E%QXnbLg'Td\x}
Telefon: 831 47 25
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i wtorek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:
Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-]#[*w0RvoF|xH{[d]D%ewDt
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00, sala nr 3


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%]#[#m/Yx{gpJZaKuJVOUSI6%n
Telefon: 22 554 91 49
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Piątki, godz. 11.30-12.30, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-]#[4u2N%bF|xH{[d]D%ewDt
Telefon: 22 831 32 01 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%y]#[6w/F2d$~uyjTR]T=xT4}Crf
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[6s$J-hoh*Ql|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[Aw+Ux{k|}N\|dCDOef\muw'2P
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas sesji zimowej: wtorki o godzinie 16.45
Jestem dostępny na skype - sprawdź mój status: tomaszkopczewski


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-]#[*w2P%bF|xH{[d]D%ewDt
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yE]#[9w2X5ukqkN/][6g8gw5l+0j.
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Piątek, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: www.LabMasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!N]#[6mzNzk4xyEbRRLR.Y#I!Cg^7lp7
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[6&$Qvnu|}N\|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[3&$Yvkk|}N\|dCDOef\muw'2P
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt
Sviataslau Valasiuk
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%y]#[@'xQvtozuyjTR]T=xT4}Crf
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Współpracownik

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!]#[1m*N-lnfx\TT&LM'xdK6vfoNTl
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!]#[Gn+Mybtt%LV`&LM'xdK6vfoNTl
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[6n/_*{u|sFm|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yE]#[Dn2I5jtxuL/][6g8gw5l+0j.
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[9o4Nvlu|}N\|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!]#[#s+Qzcot%V^G&LM'xdK6vfoNTl
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%y]#[?wxH}vxpkyjTR]T=xT4}Crf
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[#w+Ux{!s}N\|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-]#[6x+Uz{F|xH{[d]D%ewDt
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!]#[1yxS0dnf|\TT&LM'xdK6vfoNTl
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[2{'M-jsjxNb|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Doktorantka
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%y]#[3~xH}vhnuyjTR]T=xT4}Crf
Stanowisko: Doktorantka
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[3!+P*mu|}N\|dCDOef\muw'2P
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!N]#[7!1F-{!pyZfQNkV1UwI!Cg^7lp7
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc!Ns87]#[6m/Yvt!q%HfZ_O@.+fBmCwqNIdD|&~
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:
Uwagi:
Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-]#[G!7P*qF|xH{[d]D%ewDt
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6]#[.&|Q/fxE%QXnbLg'Td\x}
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%yEc]#[*&$X&jk|}NT|dCDOef\muw'2P
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%y]#[4+xL*sypkyjTR]T=xT4}Crf
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: L1@d=$#*/brelT^FonS-6%y]#[.+x\*kypkyjTR]T=xT4}Crf
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 149
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/