Katedra Mikroekonomii

Nasi pracownicy prowadzą badania na międzynarodowym poziomie obejmujące m.in. następujące kierunki:

- modelowanie preferencji i zachowań konsumentów
- ekonomia eksperymentalna
- ekonomia behawioralna
- ekonomia środowiska
- ekonomia energetyki
- ekonomia kultury
- organizacja rynku
- mikroekonometria
- wycena dóbr nierynkowych
- modelowanie zależności między rynkami
- symulacje skutków polityki rządowej
- optymalizacja nieliniowa

Katedra Mikroekonomii należy do najbardziej aktywnych naukowo na WNE i w Polsce. Współcześnie, najlepszym tego wyznacznikiem są:
- liczba opublikowanych prac naukowych;
- prestiż czasopism, w których te publikacje się ukazują (liczące się międzynarodowe czasopisma posiadają współczynnik ‘impact factor’ i wysoką liczbę punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- liczba cytowań tych prac, podawana np. przez Google Scholar lub Web of Science.

Sprawdź nasze osiągnięcia wyszukując naszych pracowników w Google Scholar lub w rankingu uczelni ekonomicznych i ekonomistów RePEc. Zobacz także jak wypadamy w aktualnym zestawieniu aktywności naukowej katedr WNE – działalność katedry mikroekonomii to blisko 50% dorobku naukowego całego WNE, jeśli chodzi o publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Doktorat na WNE?
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z nami.


Kierownik Katedry

Mikołaj Czajkowski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: ebVAiS/n]#[SFm3a\oSy4|$
Telefon: +48 22 55 49 149
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Pokój: B309. Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:

Pracownicy


Tomasz Żylicz
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4]#[Z]P*S3*#{tqFsdCQEtX1{
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek i czwartek. Pokój: B310. Godziny: 8:45-9:30.


Uwagi:

W czasie dyżuru 29 października (poniedziałek) będę w sali B002.


Ewa Aksman
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD]#[GNJ#KBJfrk=/uuvPV-@-
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

mój dyżur: 12.09.2018 /środa

godz. 11.30-12.30

sala B006


Uwagi:
Anna Bartczak
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|]#[HDI2MNkZD}zy+b.tFcEM!i
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Czwartki, godz. 15.00-16.00, sala 310.

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Uwagi:
Olga Kiuila
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD]#[QLL%V1Jfrk=/uuvPV-@-
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

wtorek 9:45 (sala B109 lub B006) - obowiązują zapisy przez email


Uwagi:
Michał Krawczyk
Stopień naukowy: dr hab.
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W]#[SNIya3*hoF&'cu+cid06AmD
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

proszę o uzgodnienie terminu mailem. Pokój 36.


Uwagi:
Marek Giergiczny
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[SJ@}\7sR~t#Tu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 214. Godziny: 1300-1400


Uwagi:
Tomasz Kopczewski
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[ZNF.MNofwquTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżury podczas semestru zimowego

Środy od 16.45 do 18.30

 


Uwagi:
Anna Kukla-Gryz
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD]#[GNL&V1Jfrk=/uuvPV-@-
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek pokój: 214 godziny: 11.30-13.00


Przemysław Kusztelak
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{]#[VNL1dHo[eqL1lRCaX-1!*#Hh
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Monday, godziny: 11.30-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

Strona: https://labmasters.pl


Maciej Sobolewski
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uYy]#[SD6%O=8bsh{$cd*WJ?E8Ab8q~Jf
Telefon: 22 5549149
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 8:15-9:00.


Maciej Wilamowski
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[SZ@*KAyfwquTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 214. Godziny: 12:30-13:30.


Jan Witajewski-Baltvilks
Stopień naukowy: dr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[PZ@2K=ofwquTu[vtVvX$sr`lb
Telefon: 608 44 12 64
Stanowisko: Adiunkt

Doktoranci

Hayk Amirkhanyan
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uY]#[NDD%\?rPr!m'=d!QitGMtaM*fF
Stanowisko: Doktorant
Zbigniew Bohdanowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uY]#[`EF$N1x^{oo4=d!QitGMtaM*fF
Telefon: 668 862 414
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Magdalena Brzozowicz
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[SEI8YNyfmi+Tu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorantka
Wiktor Budziński
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{]#[]EL|d9xbooL1lRCaX-1!*#Hh
Stanowisko: Doktorant
Adam Czerwiński
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[GFQ}\Ks]wquTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorant
Piotr Ćwiakowski
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[VFN%K?yfwquTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o wcześniejszy kontakt w sprawie dyżurów.

coin.wne.uw.edu.pl/pcwiakowski

Strona www: www.labmasters.pl


Uwagi:
Bernadeta Gołębiowska
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uY]#[HJF*O2s^{ywu=d!QitGMtaM*fF
Stanowisko: Doktorantka
Raman Kachurka
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W]#[XN4{RI|ZeF&'cu+cid06AmD
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

pokój b305 po wcześniejzym kontakcie mailowym


Bartosz Kopczyński
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[HNF.MN&]wquTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

czwartek 15:00-16:45 s. 214,
po wcześniejszym kontakcie mailowym


Uwagi:
Martín López Ramírez
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD]#[SOF.ONJfrk=/uuvPV-@-
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:
Uwagi:
Hayk Manucharyan
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uY]#[NP4+_3rPv!m'=d!QitGMtaM*fF
Stanowisko: Doktorant
Iana Okhrimenko
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[ORB$\9wTrq{Tu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorantka
Samidh Pal
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~]#[YS4*$KxT2{&FcQ+tQk
Stanowisko: Doktorant
Joanna Rachubik
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W]#[PU4{RIlXoF&'cu+cid06AmD
Stanowisko: Doktorantka
Daniel Ravinskij
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{]#[JU44SB}ZmpL1lRCaX-1!*#Hh
Stanowisko: Doktorant
Jakub Sokołowski
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[PVF&Y@yfwquTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorant
Natalia Starzykowska
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uYy]#[TVKy\N&Zs}!!_&.ZF-E8Ab8q~Jf
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

piątek, 16:30 - 17:30, sala 5

Proszę zgłosić mailowo chęć pojawienia się


Uwagi:
Marta Ewa Sylwestrzak
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{uYyE]x]#[SDI2KG&[{k!.pgrWwv=$ArO*[=oNNe
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Czwartek, 12:00-13:00.


Uwagi:

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.


Zbigniew Szkop
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD]#[`VQ&YDJfrk=/uuvPV-@-
Stanowisko: Doktorant
Edyta Welter
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4]#[KZ8*^5|#{tqFsdCQEtX1{
Stanowisko: Doktorantka
Aleksandra Wiśniewska
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W{u]#[GZ@1X9ofwqmTu[vtVvX$sr`lb
Stanowisko: Doktorantka
Katarzyna Zagórska
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W]#[Q]4!YF}ZeF&'cu+cid06AmD
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

Piątek. Pokój: 214. Godziny: 12.15-13.15


Uwagi:
Ewa Zawojska
Stopień naukowy: mgr
Email: ebVAiS/n}l6k`~OD4|W]#[K]45Y=}ZeF&'cu+cid06AmD
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw