Kierownik

Beata Kąca
Stopień naukowy: mgr
Email: &|g\_loI~jAmKcQrvW]#[o^K=vd^#-`5v-HG{gD
Telefon: 22 55 49 174
Stanowisko: Kierownik
Dyżury:

poniedziałek-piątek,  budynek A, pokój 406, godziny: 9:00-16:00


Uwagi:

Pracownicy


Olimpia Markiewicz
Stopień naukowy: dr
Email: &|g\_loI~jAmKcQrvW`.zs/kq]#[sjIOKVUAhN8*CR3{lOin_i8\^
Telefon: 22 55 49 166
Stanowisko: Starszy specjalista
Dyżury:

poniedziałek-piatek, 9:00-16:00
room: 166 


Uwagi:

“Co-design of novel contract models for innovative agri-environmentalclimate measures and valorisation of environmental public goods”,  Contracts 2.0,


Piotr Mandera
Stopień naukowy: mgr
Email: &|g\_loI~jAmKcQrvW`.zs]#[tjIKDRb%?b+STYI{\8V7k`
Telefon: 22 55 49 135
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

Obsługa Doktorantów i słuchaczy Studiów podyplomowych w godzinach 10:00 - 15:00. 

Praca w systemie hybrydowym stacjonarno-zdalnym.

W dniach 8-9 marca 2021 r. praca zdalna - kontakt wyłącznie mailowy.

 


Uwagi:
  • Podstawową formą komunikacji jest korespondencja poprzez adresy e-mail: imienny oraz kierunkowe.
  • Dyżury dla studentów (np. odbiór dokumentów, dyplomu etc.) w uzasadnionych okolicznościach, po umówieniu terminu.
  • Korespondencję fizyczną / papierową proszę zostawiać na portierni wydziału (szuflada "Studia podyplomowe") lub przesyłać pocztą na adres wydziału z dopiskiem "Studia podyplomowe '[nazwa kierunku]'" lub "Piotr Mandera".
  • Dyplomy, zaświadczenia i faktury przesyłam mailowo w formie skanu (proszę uwzględnić możliwe opóźnienia w wykonaniu), zostawiam do odbioru na wydziałowej portierni lub wysyłam pocztą tradycyjną (do uzgodnienia).

UWAGA: Zajmuję się na wydziale wyłącznie studiami doktoranckimi i podyplomowymi. Wiadomości dotyczące studiów licencjackich i magisterskich (w tym w języku angielskim oraz w ramach programów wymiany zagranicznej) proszę kierować do Dziekanatu Studiów.

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/wydzial/dziekanat-studiow/ . 

Obsługą programu doktorskiego "Ekonomia i Finanse" (w tym rekrutacją) zajmuje się sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, z wyłączeniem jego elementów organizowanych na wydziale (seminarium wydziałowe, praktyki dydaktyczne etc.). 

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns/kontakt/


Ewa Stachowska
Email: &|g\_loI~jAmKcQrvW`.zs/k]#[wqI@H\g9jLXe6IZhn`Fmp|zX
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Specjalista
Dyżury:

dzień tygodnia: poniedziałek-piątek, godziny 9:00-16:00

budynek A, pokój A408


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw