Terminy rekrutacji na studia I stopnia (2020)

Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku ANGIELSKIM

Studia w języku angielskim

 

I tura

II tura*

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

3 czerwca - 3 lipca

10 sierpnia – 10 września

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

 

 

Ogłoszenie wyników

17 lipca

23 września

Przyjmowanie dokumentów

20-22 lipca

24-25 września

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

23-24 lipca

x

Wpłata I raty czesnego

30 września  

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

UWAGA: Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia. Kandydaci przebywający na stałe za granicą a starający się o miejsce na studiach w języku angielskim mogą złożyć podanie o wydłużenie terminu - prosimy o kontakt: B7*@ihCy2lmIUdM_OeWj9n\p]#[1wp/_]{]wN*ADJVUGn9O/wM]

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu miejsc.


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie - tryb PRZENIESIENIA

 

 Tryb przeniesienia

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych)

10 sierpnia – 10 września

Złożenie wymaganych do kwalifikacji dokumentów

Ogłoszenie wyników

23 września, g. 18:00

Przyjmowanie dokumentów

24-25 września


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku POLSKIM

 

Studia w języku polskim

 

I tura

II tura

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarnie (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

13 lipca - 12 sierpnia

5 września-1 października

 

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

17 sierpnia 

 

Ogłoszenie wyników

24 sierpnia

 12 października

Przyjmowanie dokumentów

25-27 sierpnia

13-14 października 

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

28,31 sierpnia

15-16 pażdziernika 

Wpłata I raty czesnego

30 września  (obowiązuje studentów studiów niestacjonarnych-wieczorowych oraz cudzoziemców studiujących na innych warunkach niż obywatele RP)

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

 

UWAGA: 

Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata z dokumentami będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia.

Kandydaci przyjęci w III turze będą rejestrowani na zajęcia przez dziekanat studiów. 

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw