Terminy rekrutacji na studia I stopnia (2017)

Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku ANGIELSKIM

 

Studia w języku angielskim

 

I tura

II tura

III tura*

 

Wszyscy kandydaci (osoby już posiadające maturę)

Wszyscy kandydaci

Kandydaci bez obowiązku wizowego

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku; wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną)

27 lutego - 14 kwietnia

5 czerwca - 7 lipca

7 sierpnia - 8 września

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

14 kwietnia

7 lipca

8 września

Ogłoszenie wyników

26 kwietnia

19 lipca

18 września

Przyjmowanie dokumentów

27-28 kwietnia

20-21,24 lipca

19-20 września

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

**

25 lipca

**

Wpłata I raty czesnego

do 30 września

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

do 12 września

do 12 września

x

UWAGA: Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia. Kandydaci przebywający na stałe za granicą mogą złożyć podanie o wydłużenie terminu - prosimy o kontakt: S[rYLFlRD\wspUOKQ6Iiv{W%]#[FA^LB7N2#=4k_7XAIC#Nl*Hn

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu miejsc.
** Termin składania dokumentów przez cudzoziemców (kandydatów na studia w języku angielskim) może być wydłużony (szczegóły po kontakcie z Biurem Rekrutacji WNE UW).


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie - tryb PRZENIESIENIA lub/i studia RÓWNOLEGŁE

 

Studia równoległe Tryb przeniesienia

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych)

7 sierpnia – 8 września

Wybór kierunku – studia równoległe (nie dotyczy trybu przeniesienia

Złożenie wymaganych do kwalifikacji dokumentów

Ogłoszenie wyników

15 września, g. 18:00

Przyjmowanie dokumentów

19-20 września

Uwaga kandydatów starających się o studia równoległe na wydziałach WNEWPiA obowiązują terminy zawarte w porozumieniu


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku POLSKIM

 

Studia w języku polskim

 

I tura

II tura*

III tura*

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarnie (wieczorowe)

Stacjonarne*

Niestacjonarnie (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

5 czerwca - 7 lipca

31 lipca – 1 września

4-13 września

7-14 września

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

7 lipca

Egzamin z języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną/obcokrajowców (zachęcamy do wypełnienia testu poziomującego i dołączenie wyników do konta w IRK w terminie do końca rejestracji; instrukcja udziału w teście)

12 lipca

4 września

14 września

 

Ogłoszenie wyników

19 lipca, g. 18:00

5 września, g. 18:00

21 września, g. 18:00

18 września, g. 18:00

Przyjmowanie dokumentów

20-21, 24 lipca

6 września

22, 25 września

19-20 września

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

24 lipca

x

 

x

Wpłata I raty czesnego

30 września  (obowiązuje studentów studiów niestacjonarnych-wieczorowych oraz cudzoziemców studiujących na innych warunkach niż obywatele RP na studiach stacjonarnych)

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

Dostarczone wraz z dokumentami do przyjęcia (dotyczy tylko kandydatów z obowiązkiem wizowym)

 

UWAGA: 

Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata z dokumentami będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia.

Kandydaci przyjęci w III turze będą rejestrowani na zajęcia przez dziekanat studiów. 

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/