Terminy rekrutacji na studia I stopnia (2021)

Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku ANGIELSKIM

Studia w języku angielskim

 

I tura

II tura*

III tura*

 

Stacjonarne 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

17 kwietnia - 6 maja

7 czerwca - 5 lipca

10 sierpnia - 13 września

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

 

 

 

Ogłoszenie wyników

20 maja

19 lipca

24 września

Przyjmowanie dokumentów

21-25 maja

20 - 22 lipca

27 - 28 września

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

26-27 maja

23 - 26 lipca

29 - 30 września

Wpłata I raty czesnego

30 września  

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

UWAGA: Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia. Kandydaci przebywający na stałe za granicą a starający się o miejsce na studiach w języku angielskim mogą złożyć podanie o wydłużenie terminu - prosimy o kontakt: Z1DiWm*%X[tpV]3Kq'jyAzO!]#[Mq+\MbfeC91hEC@Ai1P^3&@l

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu miejsc.


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie - tryb PRZENIESIENIA

Tryb przeniesienia

 

I tura

II tura*

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

7 czerwca - 5 lipca

10 sierpnia - 13 września

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

 

 

Ogłoszenie wyników

19 lipca

24 września 

Przyjmowanie dokumentów

20 - 22 lipca

27 - 28 września

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

23 i 26 lipca 

29 - 30 września

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym


Kalendarz rekrutacyjny na studia licencjackie prowadzone w języku POLSKIM

 

Studia w języku polskim

 

I tura

II tura

 

Stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Niestacjonarnie (wieczorowe)

Rejestracja w systemie IRK (podanie wymaganych danych, opłata, wybór kierunku)

Wypełnienie informacji o wyniku matury przez kandydatów z maturą zagraniczną i załączenie skanów wymaganych dokumentów.

7 czerwca - 5 lipca

10 sierpnia - 13 września

 

Termin wypełnienia informacji o wyniku matury IB/EB

 

 

Ogłoszenie wyników

19 lipca 

 24 września

Przyjmowanie dokumentów

20 -22 lipca

27 - 28 września

Przyjmowanie dokumentów po przesunięciu progów

23 - 26 lipca

29 - 30 września 

Wpłata I raty czesnego

30 września  (obowiązuje studentów studiów niestacjonarnych-wieczorowych oraz cudzoziemców studiujących na innych warunkach niż obywatele RP)

Potwierdzenie uzyskania wizy studenckiej

Do połowy września dla kandydatów z obowiązkiem wizowym

 

UWAGA: 

Kandydaci zakwalifikowani, którzy nie złożą dokumentów w podanych terminach, nie będą mogli złożyć ich po przesunięciu progu. Niezgłoszenie się zakwalifikowanego kandydata z dokumentami będzie wiązało się z nieprzyjęciem na studia.

Kandydaci przyjęci w III turze będą rejestrowani na zajęcia przez dziekanat studiów. 

* Otwarcie kolejnych tur rekrutacji na studia nastąpi w przypadku wolnych miejsc w ramach limitu.


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw