Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie na WNE UW

2 października 2018

W dniu 27 września 2018 Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW na rok akademicki 2018/2019 i przygotowała listę rankingową osób przyjętych na studia.

 

Lista rankingowa osób przyjętych w II turze postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie na WNE UW w roku akademickim 2018/2019
Lp. Identyfikator w systemie IRK Projekt rozprawy doktorskiej /0-50 pkt/ Prezentacja projektu rozprawy doktorskiej /0-10 pkt/ Zaangażowanie kandydata w badania naukowe /0-20 pkt/ - w szczególności: *przynajmniej jedna publikacja z listy A - 20 pkt
*1 publikacja z listy B - 5 pkt, lecz nie więcej niż 10 pkt za wszystkie publikacje z listy B
*pozostałe aktywności naukowe - 0-10 pkt
Zgodność tematu i metody z aktualnymi trendami badawczymi w dziedzinie nauk ekonomicznych /0-20 pkt/ Razem
1 14284 37,00 9,80 20,00 8,40 75,20
2 14632 34,00 5,60 16,00 12,00 67,60
3 15007 32,00 8,20 12,00 13,00 65,20
4 14595 38,00 8,00 7,00 12,00 65,00
5 9860 33,40 7,60 9,20 9,00 59,20
6 14553 30,00 6,00 14,00 9,00 59,00
7 14911 31,00 8,00 5,80 11,00 55,80
8 14443 24,40 7,00 8,00 11,60 51,00

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw