Komisje

Komisje funkcjonujące na Wydziale Nauk Ekonomicznych powołane w celu wypełnienia zadań statutowych, regulaminowych, oraz jako ciała doradcze przy Dziekanie WNE oraz Radzie Wydziału.

Rada Dydaktyczna
 • Dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.
 • Dr Dominika Gadowska-Dos Santos
 • Dr Dagmara Mycielska
 • Dr Anna Białek-Jaworska
 • Dr hab. Agnieszka Kopańska
 • Dr Aneta Dzik-Walczak
 • Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak
 • Dr hab. Stanisław Kubielas prof. ucz.
 • Dr Marcin Chlebus
 • Dr Paweł Sakowski
 • Prof. dr hab. Janusz Kudła
 • Dr Katarzyna Kowalska
 • Dr Tadeusz Koźniewski (przedstawiciel WMIM)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz (przedstawiciel WZ)

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK)


Komisja ds. Studiów Doktoranckich Stacjonarnych

Komisja ds. Studiów Doktoranckich Niestacjonarnych

Komisja ds. Studiów PodyplomowychKomisja Wyborcza

Komisja ds. Etyki
Komisja Doktorska III

Komisja Doktorska Finansowa

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy powołani przez Dziekana WNE na podstawie §14 Regulaminu WNE UW


Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

dr Tomasz Jeruzalski
Zadania: odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych na WNE.


Pełnomocnik ds. Programu Erasmus +

dr Grzegorz Kula
Zadania: pełni rolę Wydziałowego Koordynatora ds. wymiany studenckiej w ramach Erasmus +
E-mail: AoPv`TlDkfY_!B~K14?3O]#[}b.jNJ`[cU?hu6--p*H~8

Obsługa administracyjna: Sylwia Kulczyńska
Strona www: www.erasmus.wne.uw.edu.pl


Pełnomocnik ds. Programu MOST

dr hab. Maciej Tymiński
Zadania: współpraca wydziałowa w ramach krajowego programu wymiany studenckiej MOST.
E-mail: AoPv`TlDkfY_!B~K14?3O^c]#[#dJdJC`+U}QNeKtC=tz&XOP
Strona www: Program MOST


Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

Zadania: opieka i koordynacja obowiązkowych praktyk studenckich na WNE.
dr hab. Cecylia Leszczyńska
E-mail: AoPv`TlDkfY_!B~K14?3O^c-RL]#[{\2j[4g=ZZEA@6m-=*3@1CY6C5
Strona www: Organizacja praktyk studenckich na WNEPełnomocnik ds. USOS

dr Mateusz Kopyt
pełni rolę Wydziałowego Koordynatora ds. funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (program USOS oraz portal USOSWeb).

E-mail: AoPv`TlDkfY_!B~K14?3]#[#[@gZI&8ZLbUwKd+%A+z


Pełnomocnik ds. potwierdzania efektów uczenia się


Pełnomocnik ds. Międzyuczelnianego Ośrodka Kształcenia Doktorantów (MOKD)

Kierownicy studiów

Kierownicy studiów

Sekretarz Rady Wydziału

Sekretarz Rady Wydziału w roku akademickim 2020/2021

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw