Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- informatyka gospodarcza
- systemy informacyjne organizacji gospodarczych
- zarządzanie systemami
- integracja i architektury systemów gospodarczych
- systemy informacyjne gospodarki narodowej
- infrastruktura informacyjna państwa
- ekonomika informacji i sektora informacyjnego
- rozwój rynków elektronicznych
- ekonomika przedsiębiorstwa
- zarządzanie strategiczne
- reengineering procesów gospodarczych (BPR)
- metody oceny organizacji gospodarczych
- metody pomiaru wyników ekonomicznych
- rozwój rynku kapitałowego w Polsce
- systemy zarządzania ochroną środowiska

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Dariusz Tadeusz Dziuba
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waI]#[veXo2D]Ism3k89+{-Vs$R2
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

piątek. 18:00-18.45, pokój B006

w dniach 29 VI i 6 VII oraz we wrześniu br. dyżury piątki 16.00 - 16.45


Uwagi:

 Ze względu na trwający remont pomieszczeń WNE UW, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie mailem terminu konsultacji.


Pracownicy


Jerzy Śleszyński
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl|]#[#WTmN\gHH__}x&AhCzc\WR]i
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Wtorek 15:15-16:15, pokój do ustalenia. Proszę ustalać ze mną poprzez e-mail spotkanie i konsultacje.


Uwagi:
Robert Borowski
Stopień naukowy: dr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl]#[*M^lCZl@F2@toP*jTWbmj6Y
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój:3. Godziny: 16:00-16:45. Kontakt mailowy przed spotkaniem w celu potwierdzenia terminu.


Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Stopień naukowy: dr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl|]#[t^[cKLgHH__}x&AhCzc\WR]i
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Dyżur w dniu 12 czerwca rozpocznie się o godz. 18.00!11

WTOREK, godz. 17.30, s. według informacji na portierni.

Proszę o wcześniejsze potwierdzanie obecności mailem.


Uwagi:

 

 


Renata Gabryelczyk
Stopień naukowy: dr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl|s?%]#[*sV[2Ur6IYC!u^+a-zsoj#Qr|+n
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Ostatni dyżur przed wakacjami odbędzie się w czwartek 21.06 w godz. 17.30-18.30.

Z powodu wyjazdu na konferencję nie będzie mnie na dyżurze 28.06.

Na kolejne dyżury zapraszam we wrześniu.


 Uwagi:
Tomasz Jeruzalski
Stopień naukowy: dr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl|s]#[+UTlI]ZAPa.F%2t{Ai+]F?um`
Stanowisko: Adiunkt Kierownik
Dyżury:

Dyżur - dzień tygodnia: poniedziałek 17:15  - 18:00, sala do ustalenia w Portierni.

UWAGA 1: W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nie będzie stałych dyżurów. W celu umówienia się na dyżur proszę o kontakt mailowy

UWAGA 2: W dniu 16.07.2018 dyżur zostaje odwołany

 


Uwagi:
Karolina Kuligowska
Stopień naukowy: dr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl|s]#[}Vdf9JhLPa$F%2t{Ai+]F?um`
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Marek Pęczkowski
Stopień naukowy: mgr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl|s]#[![T]NNhLPa.F%2t{Ai+]F?um`
Stanowisko: Wykładowca
Dyżury:

Wtorek. Pokój: 3, 4. Godziny: 15:30-16:30.


Doktoranci

Dorota Celińska
Stopień naukowy: mgr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl]#[vNTf9Ql@=2@toP*jTWbmj6Y
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

wtorek, pokój: 2
godziny: 16:30-17:00


Uwagi:

W sprawie dyżuru prośba o kontakt mailowy


Paulina Stachura
Stopień naukowy: mgr
Email: 7jnySbxT\uH#/G4rKq}waIl]#['^c[3KnG=2@toP*jTWbmj6Y
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mejlowy

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw