Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Statystyki i Ekonometrii prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- ekonometryczne modele gospodarki narodowej
- matematyka finansowa - modele ubezpieczeń
- modele konsumpcji
- ekonometryczne modele analizy budżetów rodzinnych
- modelowanie rynków finansowych

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Marian Wiśniewski
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0C]#[|+0DB?e1?aRB&\]9[oEltT{+
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Piątek. Pokój: 302. Godziny: 15:00-16:00.


Uwagi:

Pracownicy


Wojciech Maciejewski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0Cp]#[r~z?=DS5Gc{av[BPY^hmcA90]
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 302. Godziny: 14:00-15:00.


Katarzyna Kopczewska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0Cp]#[p.+F8TS5Gcsa2e6PY^hmcA90]
Stanowisko: Adiunkt Prodziekan ds. studenckich
Dyżury:

Dyżur dziekański w poniedziałki od godz. 16:00 w pok. K1 zgodnie z listą prowadzoną przez samorząd studentów WNE "RAZEM".  Poniższe planowane daty mogą ulec zmianie, proszę o sprawdzenie przed rejestracją. 

W październiku '2018 - w dniach 1, 8, 15 (początek o 17:00), 22, 29

W listopadzie '2018 - w dniach 5, 12, 19, 26

W grudniu '2018 - w dniach  3, 10, 17

W styczniu '2019 - w dniach 7, 14, 21

W lutym'2019 - w dniach 4, 11, 18, 25

W marcu'2019 - w dniach 4, 11, 18, 25

W kwietniu'2019 - w dniach 1, 8, 15, 

W maju '2019 - w dniach 6, 13, 20, 27

W czerwcu '2019 - w dniach 3, 10, 17, 24

lipiec i sierpień ' 2019 - przerwa wakacyjna

July ' 2019 and August ' 2019 - summer holidays break

We wrześniu ' 2019 - w dniach 2,9,16,23 , 30


Uwagi:
Wojciech Otto
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_]#[|21JHpe+5$-BG\59lWL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

środy, 16.45 - 18.15


Uwagi:

najbliższy dyżur we wtorek 18 września od 12.00, o numer sali proszę pytać na portierni WNE

 


Paweł Strawiński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0Cp]#[u61H6QW+Gc{a2e6PY^hmcA90]
Telefon: 22 554 91 72
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/pstrawinski/


Stanisław Cichocki
Stopień naukowy: dr
Email: scichocki[at]wne.uw.edu.pl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.

 
 
 
 
 

Uwagi:

 

 
 
 
 
 

Ewa Cukrowska-Torzewska
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0C]#[j$2AKIe1?YRB&\]9[oEltT{+, *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~]#[jOzKDL]5Gcsa|d2-PoCwl
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Na stronie: http://coin.wne.uw.edu.pl/ecukrowska/


Uwagi:
Aneta Dzik-Walczak
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_]#[f%7?Dpe+5$-BG\59lWL
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:
Janusz Gajda
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-]#[o*x@97*5B]D@2!6'YoPt
Stanowisko: Adiunkt
Anna Janicka
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K]#[f-xDB9Yyjo$+GlLPIKU6o4
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

W semestrze letnim/Summer semester 2017/2018:
Środa/ Wednesday
Pokój / Room: B006
godzina / hour : 11:00


Inne terminy po uzgodnieniu mailowym. Other possibilities: please e-mail me.


Uwagi:
Małgorzata Kalbarczyk
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0Cp]#[r.xB77`{Nq}a2e6PY^hmcA90]
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 302. Godziny: 9:00-9:45.


Katarzyna Lada
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_]#[p/x66pe+5$-BG\59lWL, *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~]#[p5+IB7YXKfwS0n]&H\hxk
Stanowisko: Adiunkt
Jerzy Mycielski
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0]#[r@z?=Fa&94/5z!J?lLD}-8w
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek, pokój: 304, godziny: 13:15-14.15.


Uwagi:
Natalia Nehrebecka
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0Cp]#[s1|=K?P}3csa2e6PY^hmcA90]
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

pokój: 302/303. Po uzgodnieniu drogą mailową.


Maria Ogonek
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~]#[r2~EG?YXKfwS0n]&H\hxk
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 302. Terminy na: http://coin.wne.uw.edu.pl/mogonek/


Łukasz Postek
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~]#[q3+IM?YXKfwS0n]&H\hxk
Stanowisko: Adiunkt
Rafał Woźniak
Stopień naukowy: dr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K]#[w=+PGCO&jo$+GlLPIKU6o4
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:
Uwagi:

Doktoranci

Angana Banerji
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K]#[f!xD=LX%jo$+GlLPIKU6o4
Stanowisko: Doktorant
Mateusz Heba
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_]#[r#|46pe+5$-BG\59lWL
Stanowisko: Doktorant
Fryderyk Mirota
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~]#[k0$HHNOXKfwS0n]&H\hxk
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Po uzgodnieniu drogą mailową.


Uwagi:
Maciej Nasiński
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0]#[r1xIBHa&94/5z!J?lLD}-8w
Stanowisko: Doktorant
Aleksandra Rabińska
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0]#[f5x4BHa&14/5z!J?lLD}-8w
Stanowisko: Doktorantka
Rafał Walasek
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K]#[w=xB6MS&jo$+GlLPIKU6o4
Stanowisko: Doktorant
Kateryna Zabarina
Stopień naukowy: mgr
Email: *F@UXYmASw7J=vTGcf_-~K0]#[pAx46LW+14/5z!J?lLD}-8w
Stanowisko: Doktorantka
Dyżury:

po wcześniejszym kontakcie mailowym / by appointment via email

 


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw