Historia WNE

szkola-glownaNauczanie ekonomii na Uniwersytecie było obecne od początku jego istnienia, czyli od 1816 roku. W powstałej wówczas Szkole Głównej nauki ekonomiczne były wykładane na wydziale prawa. Po powstaniu listopadowym, w 1831 r. Uniwersytet Warszawski został zamknięty.

W utworzonej w 1862 r. Szkole Głównej, a następnie w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1869 r.) nauczanie ekonomii także odbywało się w ramach wydziału prawa. Podobnie było w reaktywowanym przez Niemców w 1915 r. Uniwersytecie Warszawskimi, a także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 1918-1939, oraz po zakończeniu II wojny światowej. Dopiero w 1950 r. utworzono katedrę ekonomii politycznej.

palac

W 1953 r. na UW powstał odrębny Wydział Ekonomii Politycznej, który miał swoją siedzibę w Pałacu Kazimierzowskim. Składał się on z sześciu katedr podzielonych na zakłady. Między rokiem 1956 a 1965 nastąpił rozkwit Wydziału, który - obok innych warszawskich instytucji: SGH i Międzyuczelnianego Zakładu Problemowego Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych - stał się znaczącym na świecie ośrodkiem badań nad ekonomią rozwoju. jednak w latach 1965-1968, po śmierci Oskara Lange oraz wskutek „wydarzeń marcowych” (1968), dynamika rozwoju wydziału i jego potencjał intelektualny zaczęły słabnąć.

 „Wydarzenia marcowe” doprowadziły do zawieszenia działalności wydziału, później przekształcono go w Instytut Nauk Ekonomicznych w ramach nowo powstałego Wydziału Nauk Społecznych. Instytut został ulokowany w budynku przy ul. Nowy Świat 69. Wkrótce, po kolejnej przeprowadzce, znalazł się na ulicy Długiej, w dzisiejszej lokalizacji WNE. 

fasadaW 1977 r. powołano do istnienia Wydział Nauk Ekonomicznych. Dzielił się on na Instytuty, a w ich ramach działały zakłady. W 1981 r. zmieniono strukturę organizacyjną Wydziału, rozwiązując instytuty, a zamiast nich powołując tradycyjne katedry. Kolejne ważne zmiany nastąpiły po 1989 r. Dotyczyły one programów studiów. Od tego czasu ciągłej poprawie ulega zarówno jakość kształcenia, jak i poziom badań prowadzonych na WNE.

W ciągu istnienia Wydziału stopień magistra ekonomii (od 1968 r. magistra nauk ekonomicznych) uzyskało ponad 5000 osób, wypromowano 347 doktorów oraz 103 doktorów habilitowanych. Dziś WNE UW jest wiodącym ośrodkiem akademickim w dziedzinie nauk ekonomicznych w Polsce.

 

65. Jubileusz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

60. Jubileusz WNE UWW 2018 roku Wydział Nauk Ekonomicznych UW obchodził Jubileusz 65-lecia powstania.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od powitania gości przez Dziekana WNE UW, prof. dr. hab. Jana Jakuba Michałka. Głos zabrał również jeden z gości honorowych, J.M. Rektor UW, Prof. Marcin Pałys, który w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla bogatej historii Wydziału oraz jego ważnej roli w tworzeniu współczesnej ekonomii.

Obchodom Jubileuszu 65-lecia Wydziału towarzyszyły dwa wydarzenia:

  • Spotkanie Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych
  • Jubileusz prof. Krzysztofa Opolskiego.


Spotkanie Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych odbyło się 23 listopada w nowo wyremontowanym budynku A. Na spotkaniu obecni byli dziekani i prodziekani wydziałów ekonomicznych i zarządzania z całej Polski oraz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Sebastian Skuza. Celem spotkania była wymiana poglądów w związku ze zmianami instytucjonalnymi i wyzwaniami, jakie stawia przed szkolnictwem wyższym nowa ustawa.

Jubileusz prof. Krzysztofa Opolskiego, na którym obecni byli przedstawiciele świata nauki, jak i praktyki społecznej i gospodarczej, w tym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Liczną grupę uczestników seminarium stanowili wychowankowie i współpracownicy Jubilata z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas Jubileuszu wygłoszone zostały cztery referaty naukowe, a prof. Krzysztof Opolski otrzymał Medal Pro Masovia za wkład w rozwój województwa mazowieckiego oraz liczne listy gratulacyjne, w tym list od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy.

Więcej informacji na stronie Jubileuszu

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW zostało założone w 2007 r. Misją Stowarzyszenia jest promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz integracja środowiska absolwentów i studentów.

Organizacja działa poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego społeczności skoncentrowanej wokół Wydziału Nauk Ekonomicznych - studentów, kadry naukowej, absolwentów oraz partnerów Wydziału – podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego i publicznego. 

Zapraszamy na stronę stowarzyszenia na Linkedin.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw