Historia WNE

szkola-glownaNauczanie ekonomii na Uniwersytecie było obecne od początku jego istnienia, czyli od 1816 roku. W powstałej wówczas Szkole Głównej nauki ekonomiczne były wykładane na wydziale prawa. Po powstaniu listopadowym, w 1831 r. Uniwersytet Warszawski został zamknięty.

W utworzonej w 1862 r. Szkole Głównej, a następnie w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1869 r.) nauczanie ekonomii także odbywało się w ramach wydziału prawa. Podobnie było w reaktywowanym przez Niemców w 1915 r. Uniwersytecie Warszawskimi, a także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 1918-1939, oraz po zakończeniu II wojny światowej. Dopiero w 1950 r. utworzono katedrę ekonomii politycznej.

palac

W 1953 r. na UW powstał odrębny Wydział Ekonomii Politycznej, który miał swoją siedzibę w Pałacu Kazimierzowskim. Składał się on z sześciu katedr podzielonych na zakłady. Między rokiem 1956 a 1965 nastąpił rozkwit Wydziału, który - obok innych warszawskich instytucji: SGH i Międzyuczelnianego Zakładu Problemowego Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych - stał się znaczącym na świecie ośrodkiem badań nad ekonomią rozwoju. jednak w latach 1965-1968, po śmierci Oskara Lange oraz wskutek „wydarzeń marcowych” (1968), dynamika rozwoju wydziału i jego potencjał intelektualny zaczęły słabnąć.

 „Wydarzenia marcowe” doprowadziły do zawieszenia działalności wydziału, później przekształcono go w Instytut Nauk Ekonomicznych w ramach nowo powstałego Wydziału Nauk Społecznych. Instytut został ulokowany w budynku przy ul. Nowy Świat 69. Wkrótce, po kolejnej przeprowadzce, znalazł się na ulicy Długiej, w dzisiejszej lokalizacji WNE. 

fasadaW 1977 r. powołano do istnienia Wydział Nauk Ekonomicznych. Dzielił się on na Instytuty, a w ich ramach działały zakłady. W 1981 r. zmieniono strukturę organizacyjną Wydziału, rozwiązując instytuty, a zamiast nich powołując tradycyjne katedry. Kolejne ważne zmiany nastąpiły po 1989 r. Dotyczyły one programów studiów. Od tego czasu ciągłej poprawie ulega zarówno jakość kształcenia, jak i poziom badań prowadzonych na WNE.

W ciągu istnienia Wydziału stopień magistra ekonomii (od 1968 r. magistra nauk ekonomicznych) uzyskało ponad 5000 osób, wypromowano 347 doktorów oraz 103 doktorów habilitowanych. Dziś WNE UW jest wiodącym ośrodkiem akademickim w dziedzinie nauk ekonomicznych w Polsce.

 

60. Jublieusz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

60. Jubileusz WNE UWW roku 2013 Wydział Nauk Ekonomicznych UW obchodził swój 60. Jubileusz. Z tej okazji Wydział gościł wiele znakomitości podczas wydarzeń towarzyszących, w tym:

  • Nadanie doktoratu honoris causa prof. Odedowi Starkowi
  • Konferencja Dziekanów Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetów Polskich
  • Konferencja - Niedoskonała Globalizacja
  • Zjazd Absolwentów i Bal Ekonomisty
  • Konferencja naukowa WIEM
  • Konferencja naukowa FRESH
  • Konferencja naukowa Law & Economics
  • Konferencja naukowa "Where is the eurozone heading?"
  • Debaty jubileuszowe
  • Odnowienie doktoratu prof. dra hab. Jerzego Kleera.

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi podczas Jubileuszu mowami prof. Włodzimierza Siwińskiego, prof. Jana Jakuba Michałka, prof. Stanisława Gomułki, prof.  Odeda Starka

Więcej informacji na stronie Jubileuszu

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE UW

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw