Nowy konkurs NCN - POLONEZ

25 czerwca 2015

Cel programu: finansowanie staży badawczych naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach - zarówno ośrodkach akademickich, jak i pozaakademickich - oraz rozwijanie różnorodnych kompetencji naukowców. 

Program uzyskał dofinansowanie wysokości prawie 6 mln euro z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Adresaci: naukowcy przyjeżdżający z zagranicy posiadający stopień doktora (lub 4 lata doświadczenia badawczego) chcący prowadziĆ badania w polskich jednostkach, którzy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (15 września 2015 r.) nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. 

  • Wnioskodawca: osoba fizyczna 
  • Czas trwania stażu: 12 miesięcy lub 24 miesiące 
  • Ogłoszenie konkursu15 września 2015 r. 
  • Termin składania wniosków15 grudnia 2015 r
  • Wyniki konkursu31 maja 2016 r. 
  • Rozpoczęcie projektów: pierwszego dnia miesiąca (najwcześniej 1 września 2016, najpóźniej 1 stycznia 2017 r.) 

 

Dokumentacja konkursowa: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-24-zapowiedz-polonez1

Wnioski w Biurze Obsługi Badań konsultuje Zofia Ciemięga (EQF2cV|^qYap[indKR6j-4g]#[@1+rQ@bFSpCUIrd\T4u`6!T, tel. 22 55 24 201).

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw