Stypendia Centrum JP2

1 października 2019

Do 10 października warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.


Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.


O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
– mają średnią co najmniej 3,5
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Rekrutacja dla studentów kończy się 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:
%$e`y25mvl7ItQacK{'LbYP]#[uu_Q_{tWX&u#cFTY5fsYkJ9
tel. +48 22 826 42 22

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw