Konkurs na prace dyplomowe o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym

3 października 2018

Do konkursu kwalifikują się prace obronione po 01.05.2016 r. i praca dyplomowa może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor).

Fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria Rzeczników Patentowych AOMB, a nagrody specjalnej - UWRC.

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w 3 kategoriach:

PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

W konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną - ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI w UWRC*.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji znajduje się na stronie UOTT: http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: 31.10.2018 r.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw