Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych

Cel Studiów
Letnia Szkoła powstała w celu edukacji aktuariuszy na potrzeby polskiego (a także innych krajów naszego regionu) rynku ubezpieczeniowego. Do roku 2002 Szkoła oferowała program edukacji podstawowej, obliczonej na wykształcenie osób pragnących zdobyć zawód aktuariusza.

W roku 2003 cele uległy zmianie, i do chwili obecnej Szkoła realizuje zadanie kształcenia ustawicznego, rozwijającego i aktualizującego wiedzę osób już pełniących ten zawód.

Adresaci Studiów

Oferta Szkoły kierowana jest do osób pracujących w zawodzie aktuariusza posiadających państwową licencję, lub zmierzających do jej uzyskania, posiadających już podstawową wiedzę aktuarialną, zdobytą czy to w ciągu poprzednich edycji Szkoły, czy też gdziekolwiek indziej. Praktycznie dotyczy to głównie osób pracujących w firmach ubezpieczeniowych, instytucjach nadzoru ubezpieczeniowego, oraz firmach konsultingowych i audytorskich.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia jest wiedza słuchaczy na temat nowych i bardziej zaawansowanych technik aktuarialnych, pojawiających się w naukach aktuarialnych czy to w wyniku ogólnego postępu matematyki stosowanej w zarządzaniu ryzykiem, czy też w wyniku wyzwań płynących z praktyki gospodarczej w sektorze ubezpieczeniowym. Poza wiedzą zajęcia (jedne w mniejszym, drugie w większym stopniu) nakierowane są na nabycie praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem technik matematycznych w okolicznościach kształtowanych przez specyfikę poszczególnych ubezpieczeń, ogólną sytuację gospodarczą, oraz dostępne dane.

Wymagania

Warunki uczestnictwa
W wykładach LSNA mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w działach aktuarialnych, statystycznych lub analitycznych firm ubezpieczeniowych i instytucji ubezpieczeniowych i emerytalnych, lub posiadające przynajmniej podstawowe wykształcenie aktuarialne (dobre podstawy matematyki) - pragnące uzyskać wiedzę specjalistyczną wymaganą w firmach ubezpieczeniowych. Zapraszamy również wykładowców akademickich zainteresowanych naukami aktuarialnymi.

Organizacja i program Studiów 29 edycji 

W latach 1990-2002 Letnia Szkoła realizowała program podstawowej edukacji aktuarialnej, a zajęcia prowadzone były na trzech poziomach nauczania. Począwszy od 2003 roku Szkoła realizuje zadanie kształcenia ustawicznego, oferując w każdej edycji inny program, składający się jednak co roku z 2-4 wyodrębnionych kursów. Kursy oferowane są w wymiarze 10-20 godzin. Wykłady prowadzone są z reguły w języku angielskim. Dobór kursów w każdym roku dokonywany jest przez Komitet Programowy, złożony z przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i Uniwersytetu Warszawskiego, kierujących się najnowszymi trendami w światowym rozwoju nauk aktuarialnych, a także aktualnymi potrzebami polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Program 29 edycji LSNA

Program z poprzednich latedycje 23-28

29 edycja odbędzie się w dniach 10-14 września 2018 r. i podobnie jak w roku ubiegłym na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 (powodem zmiany lokalizacji jest remont głównego budynku WNE przy ul. Długiej 44/50). Przewidziana jest jedna (zaawansowana) grupa uczestników. Po zakończeniu Szkoły uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia odpowiednich kursów.

Rozkład zajęć - plik pdf

Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. 

Dyrektorem Szkoły jest dr hab. Wojciech Otto, prof. UW; EZGy3MChUX`r2=kgb+a]#[9J8n}d7W7aVj?zP]kwN

Administracja: Katarzyna Thomas, EZGy3MChUX`r2=kgb+a?}]#[-O+i{#3!MGF{'2tMG|j+j

Komitet Programowy:
Wojciech Otto – Uniwersytet Warszawski
Łukasz Delong – Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Opłaty i zgłoszenia:
Opłaty za uczestnictwo w LSNA zostały ustalone następująco:

Lp. Wykład/liczba godzin Członkowie PSA Wykładowcy akademiccy,
doktoranci oraz wyróżniający się studenci
Pozostali
1 I/12h 720,00 90,00 900,00
2 II/6h 360,00 45,00 450,00
3 III/12h  720,00 90,00 900,00

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przysłanie zgłoszeń (krótki list motywacyjny, CV, ew. referencje z firmy, instytucji czy szkoły wyższej) na podane powyżej adresy e-mailowe. W przypadku zgłoszenia przez firmę lub instytucję ubezpieczeniową list motywacyjny oraz CV nie są konieczne. Zgłoszenia z firm ubezpieczeniowych będą traktowane priorytetowo.

W grupie wykładowców, doktorantów i studentów możemy przyjąć parę, najwyżej kilka osób. Osoby z tej grupy prosimy o przesłanie podania z uzasadnieniem w terminie do 20 sierpnia br. i zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16-31 sierpnia 2018 r. Formularz rejestracyjny.

Uwaga: ze względu na wielkość sal, w których odbędą się wykłady (66 miejsc ze stolikami/pulpitami), prosimy o możliwie terminowe przesyłanie zgłoszeń. Po 31 sierpnia może być taka sytuacja, że będziemy musieli odmówić przyjęcia w przypadku nadliczbowych zgłoszeń.

Termin płatności: 2 września 2018 r.

Język:
Wykłady prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia kursu lub kursów LSNA jest udokumentowana obecność na zajęciach. Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu(ów).

Wykładowcy Studiów

Zajęcia w Szkole prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zagranicznych towarzystw aktuarialnych oraz firm ubezpieczeniowych.

LSNA 2017

 1. Szymon Jaroszewicz, IPI PAN
 2. Katarzyna Kędziora – Audit & Consulting Services
 3. Paweł Koszorek – Guy Carpenter Analytics
 4. Adam Pasternak - Deloitte

LSNA 2016

 1. Walther Nauhausm Zablem-Neuhaus AS/University of Lizbon 
 2. Agnieszka Izabella Bergel, University of Lisbon 
 3. Aleksander Rejman, Willis Towers Watson, Germany 
 4. Tomasz Konieczny, Willis Towers Watson, Germany 
 5. Dennis Dobler, University of Ulm

LSNA 2015

 1. Jan Beirlant, KU Leuven
 2. Tom Reynkens, KU Leuven
 3. Katarzyna Kędziora, Audit&Consulting services
 4. Antoon Pelsser, Kleynen Consultants, Maastricht University
 5. Lutz Wilhelmy, Swiss Re's International Governmental Affairs and Consulting

LSNA 2014

 1. Dr Aristidis K. Nikoloulopoulos, University of East Anglia, UK
 2. Jeremy Kent, MA, FIA Principal, Consulting Actuary, Milliman, Italy
 3. Wojciech Ślusarski, Deloitte
 4. Róża Lewińska, NBP; Grzegorz Szafrański, Uniwersytet Łódzki

LSNA 2013

 1. Prof. Edward W.(Jed) Frees, Prof. Marjorie A.Rosenberg, Wisconsin School of Business, University of Wisconsin
 2. Prof. Ermanno Pitacco, MIB School of Management, University of Trieste
 3. dr hab. Łukasz Delong, SGH Warszawa

LSNA 2012

 1. Prof. Qiwei Yao, London School of Economics
 2. Prof. Jacek Koronacki, Ewa Nowakowska, IPI PAN
 3. Ragnar Norberg, Universite Lyon 1 

LSNA 2011

 1. Frank Schepers, Daniel Matic, Towers Watson, Niemcy
 2. Robert Pusz, PZU SA

 LSNA 2010

 1.  Richard Derrig, PhD, visiting professor, Temple University, USA
 2. Ateno Villar, PriceWaterhouseCoopers

Kontakt

Dodatkowe informacje, w tym szczegóły dotyczące trybu zgłoszeń, terminów opłat itp. dotyczących nadchodzącej edycji Szkoły uzyskać można pod adresem:

Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

Wojciech Otto
tel. 501 190 240
EZGy3MChUX`r2=kgb+a]#[9J8n}d7W7aVj?zP]kwN

Katarzyna Thomas
tel. 22 822 74 04
wtorek-piątek, godz. 9.00-13.30
EZGy3MChUX`r2=kgb+a?}]#[-O+i{#3!MGF{'2tMG|j+j

Edukacja aktuarialna

Więcej informacji na temat edukacji aktuarialnej na stronach:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw