INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

_WNE_UW_JUBILEUSZ_LOGO_PL-kopia.jpg                                                Znak_NBP_dofinansowanie.png

Wydział Nauk Ekonomicznych UW zaprasza do uczestnictwa w IV edycji dofinansowanych studiów podyplomowych pt. „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej".

Studia organizowane są wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

Studia będą prowadzone w całości zdalnie, za pośrednictwem narzędzi e-learningowych (spotkania video oraz praca z przygotowanymi materiałami), w piątkowe popołudnia i w soboty.

Rekrutacja jest otwarta do 10 marca 2021 roku, pierwsze zajęcia odbędą się 9 kwietnia 2021 i potrwają (z przerwą wakacyjną) do lutego 2022 roku.

 


"Te studia to nie tylko polityka fiskalna państwa, podstawy mikro- i makroekonomii lub strategie gospodarcze rozwoju Polski.

Te studia to coś więcej: tu ekonomię serwuje się z silnym naciskiem na jej innowacyjny charakter: dowiecie się Państwo, czy obecnie są szanse na podbój kosmosu i rozwój górnictwa kosmicznego; poznacie niuanse ochrony praw własności intelektualnej, patentów i wynalazków; zaznajomicie się z najważniejszymi innowacjami w historii rozwoju cywilizacji, a także zostaną przybliżone Państwu zagadnienia działalności badawczo-rozwojowej krajów UE. 

Ponad 240 godzin zajęć, w tym sporo warsztatów, wykładów specjalnych oraz seminariów. Najlepsza uczelnia, najlepsza kadra pod przewodnictwem znakomitego dra Górskiego, do tego dwa egzaminy plus zaliczenia w formie prac domowych - niech Was to nie przestraszy, a zmotywuje, bo poziom Wydział Nauk Ekonomicznych UW zapewnia wysoki, gdzie setki stron materiałów oraz dostęp do uczelnianej biblioteki w zestawie :-) Nie zapominajmy o wsparciu i patronacie Narodowego Banku Polskiego.

Przed Państwem nabór na IV edycję, studia się rozkręcają, więc warto być w awangardzie jej uczestników, szczególnie w kraju, który ma jeszcze trochę do zrobienia w dziedzinie innowacyjności. Te studia to Wasza przepustka do dalszego rozwoju i kariery. Zdecydowanie polecam!"

Paweł Jońca, Urząd Miasta Płocka (uczestnik III edycji studiów)


  

Cele studiów

Głównym celem studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" jest wzrost wiedzy adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody i ograniczenia) w toku rocznego projektu edukacyjnego.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Wzrost wiedzy słuchaczy studiów w obszarze tematyki studiów w czasie trwania projektu: ekonomicznej teorii innowacji, roli państwa we wspieraniu innowacyjności gospodarki, wpływu różnych polityk publicznych na poziom innowacyjności gospodarki oraz metod ewaluacji polityk publicznych w czasie trwania projektu.
 • Wzrost wiedzy przedstawicieli grup docelowych projektu na temat uwarunkowań innowacyjności gospodarki wskutek odbioru opracowań zrealizowanych w ramach projektu.
 • Wzrost w wyniku uczestnictwa w projekcie wśród słuchaczy studiów chęci dalszego zgłębiania wiedzy na temat wspierania innowacyjności gospodarki w czasie trwania projektu.

Adresaci i efekty kształcenia

Kluczowymi grupami, do których adresowana jest oferta studiów podyplomowych, są:

 1. Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej, w tym w szczególności zagadnieniami: innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, rynku pracy, polityką przemysłową, fiskalną, pieniężną i społeczną.
 2. Dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną, w szczególności tematyką polityki gospodarczej oraz innowacyjnością gospodarki.
 3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczający przedmioty o tematyce ekonomicznej i pokrewnej.
 4. Inne osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia - w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • podstaw ekonomii, w tym ekonomii rozwoju i ekonomii międzynarodowej,
 • roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy historii gospodarczej,
 • celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki gospodarczej państwa, w tym tworzenia strategii gospodarczych,
 • ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii gospodarczej innowacyjności,
 • mechanizmów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach,
 • gospodarki opartej na wiedzy,
 • głównych zasad i metod, narzędzi pomiaru skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych polityk: fiskalnej, pieniężnej, przemysłowej i strukturalnej oraz innowacyjnej,
 • zasad prowadzenia analiz ekonomicznych oraz oceny skutków regulacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności:

 • stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
 • stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności.
 • stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności,
 • przygotowywania pisemnych opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

Program, terminarz i wykładowcy

Proces dydaktyczny zaplanowany jest na 1 rok akademicki, tj. 2 semestry w okresie kwiecień 2021 – luty 2022 (z przerwą wakacyjną).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Warsztaty kompetencji miękkich
 • Liczne warsztaty z zakresu ekonomii innowacyjności, w tym m.in.:
  • gospodarki cyrkularnej,
  • smart city,
  • inwentyki,
  • fin-tech,
  • innowacyjnych badań rynku,
  • innowacyjnego marketingu,
  • metod kontrfaktycznych,
  • innowacji samorządowych,
  • zarządzania projektami innowacyjnymi i in.
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia wobec wyzwań wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rola państwa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Innowacyjność z perspektywy historii gospodarczej
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka pieniężna i bankowość centralna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Ekonomiczna teoria innowacji
 • Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
 • Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
 • Polityka innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji
 • Seminarium dyplomowe

Wykładowcami studiów będą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz eksperci w obszarze innowacyjności i polityki gospodarczej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także wdrożeniowych.

Ramowy program zajęć oraz zestawienie wykładowców znajduje się w załączniku.

Planowany harmonogram zajęć.


Opinie Absolwentów
 • „Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych "Innowacyjna gospodarka." To była fantastyczna okazja do przybliżenia sobie zagadnień natury ekonomicznej. Wykłady urozmaicone wystąpieniami praktyków - innowatorów w swoich dziedzinach oraz warsztaty, które pozwoliły na bliższe przyjrzenie się poruszanym tematom a do tego przyjazna atmosfera i możliwość nawiązania szerokich kontaktów sprawiły, że ten rok był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem.”

Monika Zdrojek

 

 • „Duża dawka teorii, praktyki, dyskusji, wykładów i warsztatów w dobrych proporcjach. Organizatorzy zadbali o to, aby przekazać aktualną wiedzę o innowacyjności gospodarki i jednocześnie stworzyć forum do wymiany poglądów oraz przestrzeń do rozwijania własnych zainteresowań - między innymi za pośrednictwem dużej oferty warsztatów do wyboru”

Sebastian Wijas

 

 • Studia były znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej, poznania wielu praktycznych zagadnień związanych z innowacyjnością oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Wysokiej jakości wykładowcy, prestiżowa uczelnia i wydział, ciekawy program oraz dostęp online do biblioteki uniwersyteckiej a przez to do setek tysięcy pozycji dostępnych wyłącznie na płatnych zbiorach z całego świata. Generalnie znakomita inwestycja w rozwój osobisty jak i zawodowy, przy jednoczesnym rewelacyjnym wyniku relacji kosztu jak i czasu w stosunku do otrzymanego rezultatu.”

Rafał Momot

 

 • „Innowacyjne właściwie jest teraz wszystko, ale czy na pewno? Aby zrozumieć istotę innowacji, warto znać ich historię, mechanizmy kształtujące badania i rozwój, a przede wszystkim najnowsze trendy technologiczne. To obszerna dziedzina wiedzy, stąd w poznaniu jej bardzo pomocne mogą być podyplomowe studia „Innowacyjna gospodarka”. Sądziłam, że o innowacjach wiem prawie wszystko, a nawet mnie zaskoczyły niektóre zajęcia – oczywiście pozytywnie i inspirująco.”

Izabela Żmudka

 

 • „Z całą pewnością mogę polecić  studia na WNE UW „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej".  Interesujący program, bardzo współczesne zagadnienia, kompetentni wykładowcy. Wartością dodaną są wykłady gości specjalnych. Studia obejmują też pracę warsztatową, co pozwala wzbogacić i utrwalić wiedzę.”

Anna Kopyść

 

 • "Innowacyjności nie da się "napisać ustawą", ale można ją zrozumieć i poznać, a tym samym móc wdrażać skuteczne polityki pro-innowacyjne. Program studiów oparty na praktyce i profesjonalna kadra pozwalają zagłębić się w te zagadnienia, by stać się świadomym uczestnikiem rzeczywistości gospodarczej. Jako były słuchacz i absolwent, mogę szczerze polecić studia podyplomowe "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" jako doskonały sposób na zwiększenie wiedzy oraz kwalifikacji."

Paweł Kasprowicz


Seminaria, konferencja i publikacje

IV edycji studiów towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych oraz naukowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

 • „InnowacJA. Edukacja dla innowacyjności” to cykl 8 otwartych seminariów dotyczących analizy obecnych oraz rekomendowanych do wdrożenia rozwiązań w systemie edukacji zwiększających poziom innowacyjności polskiego społeczeństwa. Seminaria będą transmitowane za pośrednictwem strony internetowej studiów i mediów społecznościowych. Raport stanowiący podsumowanie cyklu seminariów będzie prezentował dobre praktyki i rekomendacje w zakresie szkolnictwa powszechnego, wyższego oraz ustawicznego na rzecz zwiększania poziomu innowacyjności w polskim społeczeństwie.

 

 • Na zakończenie IV edycji studiów (w styczniu 2022 roku) zorganizowana zostanie jednodniowa konferencja prowadzona poprzez internet poświęcona prezentacji prac badawczych oraz dyskusji naukowej i popularno-naukowej na temat wyzwań, mechanizmów i możliwości wspierania innowacyjności gospodarki. Jednym z tematów przewodnich konferencji będzie "edukacja dla innowacyjności" - zaprezentowany zostanie raport z cyklu seminariów "InnowacJA. Edukacja dla innowacyjności". Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni naukowcy z Polski oraz przedstawiciele środowisk eksperckich zainteresowani tematyką konferencji. Ważnym adresatem konferencji będą przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych funkcjonujących w polskim ekosystemie innowacyjności. Skróty wystąpień nadesłanych na konferencję zostaną opublikowane w recenzowanej książce pokonferencyjnej w formie e-booka.

Informacje o konferencjach organizowanych w ramach wcześniejszych edycji studiów podyplomowych znajdują się na stronie www.innovation.wne.uw.edu.pl


Rekrutacja

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”.

Rekrutacja rozpoczęła się 18 stycznia i potrwa do 10 marca 2021 roku.

Pierwsze zajęcia (zdalne) planowane są w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Studia realizowane są dofinansowane, a całkowita odpłatność za nie wynosi 800,00 zł + 30,00 zł za wydanie dyplomu.

Limit przyjęć na studia wynosi 60 uczestników.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia). Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ekonomiczne, jednak preferowane będą osoby posiadające co najmniej dyplom licencjata w dyscyplinie nauk ekonomicznych.

W toku rekrutacji kandydaci na studia będą przedstawiali listy motywacyjne, w których będą musieli wykazać przydatność pozyskanej wiedzy.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacji:

 1. proporcja udziału przedstawicieli poszczególnych grup docelowych w grupie słuchaczy (grupa docelowa „Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej” jest priorytetowa i zakłada się dla niej udział nawet do 70% w łącznej liczbie słuchaczy);
 2. zakres już posiadanych kwalifikacji z tematyki studiów (kierowanie studiów do osób o relatywnie niższych kwalifikacjach w obszarze innowacyjności gospodarki oraz polityki ekonomicznej, przy jednoczesnym adresowaniu oferty przede wszystkim do osób z wykształceniem ekonomicznym);
 3. zasięg geograficzny oddziaływania studiów na obszarze woj. mazowieckiego (maksymalizacja zasięgu poprzez uwzględnienie miejsca pracy oraz zamieszkania kandydata);
 4. bariera ekonomiczna dla kandydata (preferencja dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych)
 5. zgodność sylwetki kandydata (profil ścieżki zawodowej) z tematem studiów podyplomowych.

Kandydaci powinni zarejestrować się i zgłosić na studia za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na UW pod adresem: 

https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl

Bezpośrednie przejście do strony studiów w systemie IRK.

Po wejściu na stronę https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl należy kolejno:

 • kliknąć prostokąt: Studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021
 • po prawej stronie na górze kliknąć zaloguj się
 • kliknąć ....lub utwórz konto i poczekać na maila zwrotnego
 • po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail wybrać oferta
 • następnie kliknąć przy literce E w Ekonomia
 • wybrać studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej
 • kliknąć formularz z podstawowymi danymi osobowymi i uzupełnić:
  • podstawowe dane osobowe, zapisz
  • adres i dane kontaktowe, zapisz
  • wykształcenie, zapisz
 • wrócić do ogólnych informacji nt. studiów i kliknąć zielone Zapisz się

Dzięki temu otrzymamy Państwa zgłoszenie i zaczynamy kontaktować się z Państwem mailowo.

Następnie prosimy o złożenie w Dziekanacie Studiów:

 • Podania (wydruk z IRK)
 • Kopii PODPISANEGO PRZEZ KANDYDATA dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), tj. ksero dyplomu, potwierdzone za zgodność z oryginałem (nie wymagane jest poświadczenie notarialne, nie przyjmujemy też odpisu)
 • Kwestionariusza osobowego (wydruk z IRK)
 • Zobowiązania do dokonania płatności za studia (wydruk z IRK)
 • Informacja o prztwarzaniu danych osobowych (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • Listu motywacyjnego wg własnego wzoru kandydata
 • Jednego (1) zdjęcie w formie fizycznej / papierowej (do identyfikacji wizualnej studenta)

W czasie rekrutacji obowiązkowe jest podanie aktualnych danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Dokonanie opłaty za uczestnictwo w studiach w wysokości 800,00 zł (wysokość opłaty za roczne studia) nastąpi po zakwalifikowaniu na studia, lecz przed datą rozpoczęcia studiów, na indywidualny rachunek bankowy, wskazany Słuchaczom. W szczególnych okolicznościach, umożliwia się rozłożenie opłaty za studia na dwie równe raty - pierwsza płatna po zakwalifikowaniu na studia, druga najpóźniej pięć miesięcy po zakwalifikowaniu na studia.

Kontakt:
Biuro Studiów (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów):
Piotr Mandera
e-mail: 3j#Vu6X8?4&oteCRIzNZdq]#[~XgEZvKtV+rU}[7[#_DcU^
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
ul. Długa 44/50, budynek A
pok. 402, 00-241 Warszawa

W czasie stanu epidemiologicznego proszę o kontakt mailowy (praca zdalna).


Warunki ukończenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

 1. Udział w minimum 60% zajęć potwierdzony wpisem na listę obecności.
 2. Zdanie egzaminu semestralnego i końcowego z przedmiotów objętych tzw. podstawowym programem studiów z wynikiem co najmniej 80% łącznej liczby ECTS.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z warsztatów ekonomicznych.
 4. Uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej (od promotora i recenzenta).
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego (ocenę wystawia 3 osobowa komisja powołana spośród wykładowców studiów).

Słuchacze, którzy spełnią powyższe kryteria, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena na świadectwie będzie średnią arytmetyczną 3 ocen:

 1. Oceny z realizacji programu studiów (wyliczonej jako średnia arytmetyczna 15 ocen z egzaminu końcowego oraz 8 ocen uzyskanych z warsztatów ekonomicznych).
 2. Oceny z pracy dyplomowej (wyliczonej jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta).
 3. Oceny z egzaminu dyplomowego.

Kontakt

Dziekanat (prowadzi rekrutację i obsługę administracyjną uczestników studiów)

Piotr Mandera, e-mail: 3j#Vu6X8?4&oteCRIzNZdq]#[~XgEZvKtV+rU}[7[#_DcU^
Wydział Nauk Ekonomicznych UW, ul. Długa 44/50, budynek A, pok. A402, 00-241 Warszawa

W czasie stanu epidemiologicznego proszę o kontakt mailowy (praca zdalna).

Kierownik studiów: dr Jarosław Górski, 3j#Vu6X8?4&oteCRIzNZd]#[xRuIi|BS3}ixj]L4*pWKQ


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw