Rekrutacja na studia II stopnia

Spytaj o szczegóły

tel. 22 55 49 190
LbIC[qhR6c+=VKSp`PUHg&Jn]#[?H12QfJ2{EG2E-\fXY7&]27[

Rekrutacja w skrócie

1. Zarejestruj się na www.irk.uw.edu.pl (wprowadź dane, wybierz kierunek)
2. Załącz do konta w systemie wymagane dokumenty
3. Opłać rekrutację (85 PLN za rejestrację)

Studia II stopnia

Oferowane kierunki:

Ekonomia

Ekonomia międzynarodowa

Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, płatny z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Finanse i rachunkowość

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, płatny z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

10. program na świecie (ranking Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021 w kategorii Taxation)

Ekonomia przedsiębiorstwa

Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, płatny z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Informatyka i ekonometria

Informatyka i Ekonometria

Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, płatny z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

1. Program w Europie Wschodniej w kategorii Information Systems Management (Eduniversal Best Masters Ranking 2021)

Ekonomia przedsiębiorczości

Tryb zaoczny (weekendowy). Studia płatne.

Studia w języku angielskim

International Economics

Studia w języku angielskim-płatne.
Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.
1. program w Europie Wschodniej w kategorii Economics (Eduniversal Best Masters Ranking 2021)

Quantitative Finance

Studia w języku angielskim-płatne.
Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.
12. program na świecie (ranking Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021 w kategorii Financial Markets)

Data Science

Studia w języku angielskim-płatne.
Tryb stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, z możliwością ułożenia planu z zajęciami po godzinie 15:00). Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

1. program w Europie Wchodniej w kategorii Data analytics (Eduniversal Best Masters Ranking 2021)

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski oraz Kandydatów zagranicznych, spełniających kryteria określone na stronie.

Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) są płatne dla wszystkich Studentów.

Studia w języku angielskim (prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym - wieczorowym) są płatne zarówno dla obywateli Polski jak i Kandydatów zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem opłat za studia w roku akademickim 2021/2022.

Kariera po studiach

Uczestnik studiów drugiego stopnia posiądzie wiedzę umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
  • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne.
  • praca w administracji centralnej - krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych). 

Kto jest absolwentem WNE?

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw