Rekrutacja na studia I stopnia

Kontakt

tel. 22 55 49 145
tel. 22 55 49 125
Rs!U3{~-^]EBzT*Q&O6ug52t]#[EYkH&p`kI?\6i63G{XvZ]B}a

Rekrutacja w skrócie

 1. Zarejestruj się na https://irk.oferta.uw.edu.pl  (wprowadź dane, wybierz kierunek)
 2. Wprowadź wyniki matury
 3. Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Studia I stopnia

Rekrutacja odbywa się na następujące kierunki:

Ekonomia:

 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Finanse Publiczne i Podatki
 • Informatyka i Ekonometria
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Finance, International Investment and Accounting.

Perspektywy kariery

Uczestnik studiów pierwszego stopnia posiądzie wiedzę umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
 • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne.
 • praca w administracji centralnej - krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych). 

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Bankowość: Strateg, AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Usługi finansowe: Aktuariusz, Analityk inwestycyjny, Analityk ryzyka, Analityk finansowy, Audytor, Finance Business Partnering, Specjalista ds. tradingu
 • Usługi doradcze: Doradca podatkowy, Doradca transakcyjny, Doradztwo europejskie
 

Zapoznaj się ze szczegółami na temat kierunków:

Ekonomia

Ekono

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Informatyka i Ekonometria

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Ekonomia międzynarodowa

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Międzykierunkowe Ekonomiczno-Menedżerskie

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia prowadzone z Wydziałem Zarządzania UW. 

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Międzykierunkowe Ekonomiczno-Matematyczne

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia prowadzone z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów.

Studia w języku angielskim:

Finance, International Investment and Accounting

18. miejsce na świecie w rankingu Eduniversal TOP 100 Global Ranking in Taxation w 2019

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia w języku angielskim - płatne. 

Uprzejmie informujemy, że studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) oraz studia w języku angielskim są płatne. 

Przeniesienie

Przeniesienie się na studia możliwe jest w dwóch trybach:

 1. w regularnej rekrutacji, po której przyjęty kandydat składa podanie do Prodziekan ds. Studenckich o akceptację zaliczonych kursów,
 2. w odrębnym trybie przeniesienia

Progi punktowe w lipcu 2018

Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria Międzykierunkowe ekonomiczno-menedżerskie Międzykierunkowe ekonomiczno-matematyczne
72,01 69,02 78,10
12,37 os./miejsce  18,41 os./miejsce  11,51 os./miejsce

Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria (wieczorowe): minimalny próg wynosi 30 pkt. Próg tury zależny jest od wyników maturalnych kandydatów biorących udział w każdej kolejnej turze kwalifikacji. Kolejne tury organizowane są do czasu wyczerpania limitu miejsc.

Limit miejsc na każdy kierunek jest ograniczony - informacja o limitach podana jest w zakładce dotyczącej konkretnego kierunku.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw