Rekrutacja na studia I stopnia

Kontakt

tel. 22 55 49 190
zcT+%^V&Px7iebaFE-d}NfAY]#[mI@ywS4g7ZRaTHj896JbDo.F

Rekrutacja w skrócie

 • Zarejestruj się na https://irk.oferta.uw.edu.pl  
 • Uzupełnij dane, wybierz kierunek
 • Wprowadź wyniki matury
 • Opłać rekrutację (85 PLN za kierunek)

Studia I stopnia

Studia I stopnia

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jest wspólna na studia licencjackie w języku polskim:

Studia stacjonarne

Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia

Przed pierwszym rokiem studiów następuje wybór specjalności w przypadku kierunku Ekonomia:

 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (w trakcie składania dokumentów);
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (w systemie IRK). Kandydaci rejestrują się dodatkowo na kierunek Matematyka w systemie IRK.

Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku (i ewentualnie specjalności studiów):

 • kierunek Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa;
 • kierunek Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa;
 • kierunek Finanse i rachunkowość;
 • kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki;
 • kierunek Informatyka i ekonometria;

Zapisy na kierunki i specjalności studiów odbywają się na podstawie deklaracji wyboru Studenta oraz listy rankingowej opracowanej na podstawie średniej ocen z pierwszego roku studiów.

Studia niestacjonarne - wieczorowe

Rejestracja w systemie IRK jest wspólna. Po pierwszym roku następuje wybór kierunku i ew. specjalności studiów.


Studia w języku angielskim

Finance, International Investment and Accounting

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski oraz Kandydatów zagranicznych, spełniających kryteria określone na stronie.

Studia niestacjonarne (wieczorowe) są płatne dla wszystkich Studentów.

Studia w języku angielskim (prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym - wieczorowym) są płatne zarówno dla obywateli Polski jak i Kandydatów zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem opłat za studia w roku akademickim 2021/2022.

Perspektywy kariery

Uczestnik studiów pierwszego stopnia posiądzie wiedzę umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
 • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne.
 • praca w administracji centralnej - krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych). 

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Bankowość: Strateg, AML Operations Analyst (Anti-Money-Laundering)
 • Usługi finansowe: Aktuariusz, Analityk inwestycyjny, Analityk ryzyka, Analityk finansowy, Audytor, Finance Business Partnering, Specjalista ds. tradingu
 • Usługi doradcze: Doradca podatkowy, Doradca transakcyjny, Doradztwo europejskie
 

Oferowane kierunki i specjalności:

Studia w języku polskim

Ekono

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów. Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Informatyka i Ekonometria

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów. Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Ekonomia międzynarodowa

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów. Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Międzykierunkowe Ekonomiczno-Menedżerskie

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia prowadzone z Wydziałem Zarządzania UW.

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów. Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Międzykierunkowe Ekonomiczno-Matematyczne

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia prowadzone z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (wieczorowy, płatny). Zajęcia prowadzone są wspólnie dla obu trybów. Studenci studiów w trybie wieczorowym mają pierwszeństwo w rejestracji na zajęcia popołudniowe.

Studia w języku angielskim:

Finance, International Investment and Accounting

Tryb stacjonarny (dzienny).

Studia w języku angielskim - płatne. 

Uprzejmie informujemy, że studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowym) oraz studia w języku angielskim są płatne. 

Przeniesienia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat trybu przeniesienia.

Progi punktowe w lipcu 2020

Ekonomia; Finanse i Rachunkowość; Informatyka i Ekonometria - studia stacjonarne Finance, International Investment and Accounting - studia stacjonarne  
80,40 50,00  
10,1 os./miejsce 2,5 os./miejsce   

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw