Wojciech Bartelski, burmistrz dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy w latach 2006-2014, od 2017 prezes przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie

Bartelski, Absolwent WNE1. Jakiego typu decyzje musi Pan podejmować w pracy?

Kieruję urzędem liczącym z górą 300 osób, lecz przede wszystkim zarządzam rocznym budżetem w wysokości 600 mln zł. Tak więc z jednej strony musiałem nauczyć się skutecznie zarządzać ogromnym zespołem ludzkim, z drugiej kierować grosz publiczny na najbardziej potrzebne cele i szukać skutecznych sposobów na poprawę efektywności. W czasie 6 lat sprawowania funkcji poprawiłem „wydajność finansową” dzielnicy o ok. 100 mln zł (dzięki zdobyciu dodatkowych dochodów i ograniczaniu wydatków). Najtrudniejsze jest podejmowanie decyzji obarczonych wielką odpowiedzialnością. W manadżmencie w sferze publicznej (polityce) szczególnie ważne jest ścisłe selekcjonowanie informacji, ocena ryzyk, także ryzyk złożonych, i wyszukiwanie potencjalnych trudności w realizacji celów. Bardzo ważną i trudną sztuką jest ocena wiarygodności i znaczenia poszczególnych informacji. Formułowanie celów musi łączyć racjonalność, surowe obostrzenia prawne oraz czynniki często nieprzewidywalne, czasem nieracjonalne (np. opinię publiczną, ograniczenia wynikające z sytuacji politycznej).

2. Czy studia na Uniwersytecie Warszawskim są przydatne w pracy?

Powszechnie wiadomo że studia uniwersyteckie dają szersze spojrzenie, zmuszają do dyscypliny umysłowej i samodzielnego podejścia do zarządzania wszelkimi procesami. Teoretyczne modele wpajane na studiach uniwersyteckich (w odróżnieniu od popularnego dziś szkolnictwa zawodowego wszelkiej maści) nie mają oczywiście bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość, ale uczą szablonów i schematów myślenia, które łatwo potem przekłada się na konkretne rozwiązania w codziennej praktyce zawodowej. Studia na UW dają to co dziś na rynku pracy kluczowe, czyli umiejętność elastycznego przetwarzania, selekcjonowania i oceniania strumienia informacji oraz łatwość w budowaniu algorytmów decyzyjnych. Mówiąc w przenośni, kończąc Uniwersytet otrzymujemy do dyspozycji najlepszej klasy silnik, do którego z łatwością można dokupić karoserię i opony, w zależności od pogody i terenu.

3. Jakie przedmioty ze studiów na WNE UW okazały się najbardziej przydatne?

Trudno wymienić wszystkie, ale bardzo dobrze wspominam inspirujące wykłady prof. Wellisza, niezwykle ciekawie opowiadał o mikroekonomii prof. Żylicz, wymagającym ale świetnym asystentem był zmarły przedwcześnie Krzysztof Kostro. Pracę magisterską pisałem pod kierownictwem prof. Andrzeja Lubbego. To było ciężkie przeżycie, ale z perspektywy lat niezwykle przydatne.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw