Krzysztof Rybiński

rybinski.jpg

Rok ukończenia studiów:
1993
Obecnie zajmowane stanowisko:
Rektor Uczelni Vistula
Praca magisterska:
Tytuł pracy: Praca na temat niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy
Promotor: -
Przebieg kariery zawodowej:

Wykształcenie
1991 –tytuł magistra na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW
1993 – tytuł magistra na WNE UW (praca na temat niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy)
1996 – tytuł doktora nauk ekonomicznych (praca z teorii ekonometrii, analiza Monte Carlo szeregów czasowych w których występują zmiany strukturalne, modyfikacja testów Perrona, praca opublikowana w Economics of Transition)
Otwarty przewód habilitacyjny w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej
Doświadczenie zawodowe
1990-1991 – informatyk w Tokio, Japonia.
1991-1996 – asystent na WNE UW, dyrektor Letniej Szkoły Ekonomii przy Fundacji Batorego.
1997-2004 – główny ekonomista w trzech bankach komercyjnych (ING, BZ WBK i BPH)
2004-2008 – wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (w tym czasie nadzorował 7 obszarów: zarządzanie rezerwami dewizowymi, ryzyko finansowe, badania, statystyka, system płatniczy, emisja pieniędza,  kontakty zagraniczne). Z ramienia NBP był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, wicegubernatorem Banku Światowego i członkiem Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Unii Europejskiej. Partner w Ernst & Young, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, przewodniczący Rady Nadzorczej New World Alternative Investments, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alior Bank i członek Rady Nadzorczej MCI Management. 

Od września 2010 - rektor Uczelni Vistula

W wolnych chwilach pisuje do gazet (ostatnio publikował w The Economist i w Financial Times) i prowadzi blog ekonomiczny www.rybinski.eu. Często występuje w mediach komentując wydarzenia ekonomiczne.

Absolwent o sobie:

10 lat które spędziłem na WNE UW to z pewnością jeden z najszczęśliwszych okresów w moim życiu, również dlatego że na wydziale poznałem moją obecną żonę Agnieszkę a wydział był miejscem gdzie poza bardzo intensywną nauką toczyło się równie intensywne życie towarzyskie, dzisiaj takich imprez już nie ma. Koniec lat 80-tych i początek lat 90-tych to przełom, na wydziale następowała zmiana programu z ekonomii socjalizmu na normalny program nauki ekonomii, przyjeżdżało sporo wykładowców „Zachodu”, prof. Maciejewski i Wellisz uruchomili specjalny program z Uniwersytetem Columbia, na którym prowadziłem ćwiczenia do dwóch przedmiotów. Dla mnie to okres niesamowitej aktywności. Prowadziłem wymiany studenckie z zagranicą (bezkosztowo, my mieszkaliśmy u nich w domach, a oni u nas). Po jednej z takich wymian z LSE powstały trzy małżeństwa: angielsko-polskie, amerykańsko-polskie i polsko-polskie (czyli moje). Prowadziłem Letnią Szkołę Ekonomii, gdzie ponad 700 osób kadry naukowej z uczelni z 20 krajów „Demoludów” uzupełniało wiedzę z ekonomii rynkowej. Nadzorowałem budowę Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej na Banacha (potocznie zwanego cyrkiem) i byłem jego dyrektorem administracyjnym. Brałem udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych. Pamiętam, że gdy uruchomiłem zajęcia z ekonometrycznej analizy rynków finansowych to było tylu chętnych, że musiałem robić egzamin wstępny na zajęcia z ekonometrii i statystyki. Wielu ekonomistów, którzy pełnią teraz eksponowane funkcje rządowe i w sektorze finansowym było wtedy studentami i przewijali się na moich zajęciach.  Dla mnie WNE zawsze pozostanie miejscem, gdzie dzieje się wiele ciekawych rzeczy, gdzie można zdobyć wiedzę umiejętności i doświadczenie które potem jest trampoliną do zawodowego i życiowego sukcesu dla tych którzy wykażą się inicjatywą i odwagą podejmowania wyzwań.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw