WNE UW najskuteczniejszym wnioskodawcą według NCN

12 lipca 2018

10 lipca 2018 r. Narodowe Centrum Nauki zaprezentowało zestawienie aktywności grantowej wnioskodawców pod kątem współczynnika sukcesu, wysokości przyznanego finansowania oraz kategorii naukowej nadanej przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek naukowych). Zgodnie z opublikowanymi danymi, dotyczącymi konkursów rozstrzygniętych w latach 2013-2017, Wydział Nauk Ekonomicznych UW jest najskuteczniejszym spośród wszystkich wnioskodawców w swojej dziedzinie naukowej. Aż 49% składanych wniosków otrzymało finansowanie NCN. 

Wyniki WNE UW zaprezentowano w grupie wspólnej oceny (GWO) HS1EK. Z tej samej klasyfikacji korzysta KEJN, nadając kategorię naukową (WNE UW otrzymało w roku 2017 kategorię A+). W grupie znalazło się 83 jednostek naukowych i instytucji badawczych – jedynie 7 z nich osiągnęło współczynnik sukcesu równy 30% lub wyższy. Prezentujemy dane na temat pierwszej siódemki:

 

GWO Kategoria naukowa (dane dla 2017 r.) Nazwa jednostki uczelnianej Nazwa jednostki głównej Pozyskane granty 2013-2017 r. Współczynnik sukcesu 
2013-2017
Przyznana kwota 2013-2017 Pracownicy naukowi
(dane na 2017 r.)
Przyznana kwota 2013-2017/ Pracownicy naukowi 
dane na rok 2017
HS1EK A+ Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski 86 49% 16 863 443 zł 81,65 206 533 zł
HS1EK A+ Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 40 44% 11 501 738 zł 128 89 857 zł
HS1EK B Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3 38% 437 948 zł 71,33 6 140 zł
HS1EK A Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 34% 3 595 386 zł 102 35 249 zł
HS1EK A Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 33% 760 300 zł 24 31 679 zł
HS1EK B Wydział Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3 30% 1 258 425 zł 145 8 679 zł
HS1EK B Instytut Zarządzania Ryzykiem Akademia Finansów i Biznesu Vistula 3 30% 861 395 zł BRAK DANYCH BRAK DANYCH

 

Więcej na temat zestawienia:

Zestawienia zostały przygotowane na podstawie danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), w systemie POL-on oraz publikowanych przez KEJN.

Rejestr obejmuje dane dotyczące jednostek wnioskujących o granty w konkursach NCN, rozstrzygniętych w latach 2013-2017. W tym okresie Centrum rozstrzygnęło 67 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie, staże podoktorskie oraz inne działania naukowe (z wyłączeniem inicjatyw międzynarodowych), tj.: MAESTRO 3-8, HARMONIA 3-8, OPUS 4-13, PRELUDIUM 4-13, SONATA 4-12, SONATA BIS 2-6, FUGA 2-5, ETIUDA 1-5, SYMFONIA 1-4, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1, POLONEZ 1-3, BEETHOVEN 1-2 oraz dwie edycje konkursu TANGO. Wyłączając konkurs TANGO, realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które publikuje listy rankingowe i finansuje granty w ramach tego konkursu, w pozostałych ww. konkursach NCN złożono w latach 2013-2017 łącznie prawie 53,4 tys. wniosków, wśród nich 11,7 tys. otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 5 mld zł.

Pełne dane dostępne na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-07-10-wnioskodawcy-w-konkursach-2013-2017

`

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw