Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 oraz informacja dla nowo przyjętych kandydatów

6 sierpnia 2019

inauguracja 006 (2).jpg

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW ma zaszczyt zaprosić na uroczystą, wydziałową inaugurację roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie się dnia 23 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00-13.00w auli  im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Inaugurację uświetni oprawa muzyczna chóru Uniwersytetu Warszawskiego. W programie wykład inauguracyjny dr hab. Karoliny Safarzyńskiej, prof. ucz. pt.: Czy ekonomia jest nauką o człowieku?

Program inauguracji

 • Wystąpienie Dziekana WNE UW - prof. dr hab. Jan Jakub Michałek
 • Ślubowanie studentów I roku studiów I i II stopnia
 • Wręczenie dyplomów z oceną bardzo dobrą
 • Wykład inauguracyjny pt: Czy ekonomia jest nauką o człowieku? - dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz
 • Wystąpienie Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów WNE UW

Plan Dni Adaptacyjnych oraz ważne informacje dotyczące rejestracji na zajęcia (pobierz plik)

Obowiązkowe szkolenia uprawniające do korzystania z zasobów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Uniwersytetu Warszawskiego

 

23 września 2019 (poniedziałek)

 

Obsługa systemu USOS
(Uniwersytecki System Obsługi Studiów)

ok. 12.00 bezpośrednio po inauguracji w auli im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

 

24 września 2019 (wtorek)

Aula A

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

(ul. Długa 44/50)

9.00 – 10.00

Spotkanie z Prodziekan ds. studenckich,

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

10.00 - 11.00

Samorząd Studencki WNE

Samorząd Studencki UW

  11.00 - 12.00

Szkolenie Biblioteczne

12.00 - 13.00

Szkoła Języków Obcych UW

Informacja o egzaminie językowym z Business English

13.00 – 13.30

 

 

Rejestracja na zajęcia  od 23.09 do 29.09.2019

Nieobowiązkowe (dla chętnych) szkolenie/wycieczka do BUW dnia 3 października 2019,  szczegóły w „Poznaj nasze biblioteki

Ważne informacje dotyczące rejestracji na zajęcia

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów UW wszyscy studenci zobowiązani są
  do posiadania i regularnego korzystania z uniwersyteckiego adresu poczty e-mail, którą należy niezwłocznie (od 23 września 2019 r.) założyć samodzielnie na stronie https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/.
  W następnym dniu student zobowiązany jest samodzielnie sprawdzić, czy założony adres został dodany do systemu USOSweb (Moja strona profilowa
  po zalogowaniu do https://usosweb.wne.uw.edu.pl/ ).
 2. Rejestracja ogólnouniwersytecka na lektoraty z języka angielskiego dla studentów studiów I stopnia poprzez rejestrację żetonową w USOS (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/). Przypominamy, iż studenci WNE mają obowiązek uczęszczać na lektoraty dedykowane (grupa o profilu ekonomicznym realizowana na WNE). Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rejestracji.
  • Wszyscy studenci są zobowiązani przejść test poziomujący z języka obcego, który znajduje się na stronie: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

   Studenci, którzy nie zapisali się na zajęcia podczas aktywnej rejestracji bez względu na powód nie mogą uzyskać zaliczenia!
   Studenci studiów stacjonarnych II stopnia w języku polskim rejestrują się na kurs j. angielskiego prowadzony na WNE (to nie jest lektorat w rejestracji żetonowej). Wymagany poziom to C1. Do grup na poziomie B2 mają prawo zapisać się za zgodą Dziekana wyłącznie osoby, które na suplemencie do dyplomu mają poświadczony egzamin z języka angielskiego na poziomie niższym niż B2.
 3. Studenci muszą samodzielnie zarejestrować się na zajęcia dydaktyczne w serwisie USOSWeb WNE (https://usosweb.wne.uw.edu.pl). Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji zostaną podane w trakcie szkolenia z systemu USOS. Harmonogramy rejestracji będą umieszczane na stronie internetowej wydziału: https://www.wne.uw.edu.pl. Rejestracja na zajęcia zostanie uruchomiona od 23 września 2019r .
 4. Program studiów można pobrać klikając w poniższy link: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/plany-zajec-i-programy-studiow/
  Plany zajęć będą dostępne w USOSWeb po 23.09.2019 po rejestracji na zajęcia.
 5. Regulamin Studiów na UW można pobrać kopiując poniższy link do przeglądarki: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf
 6. Kalendarz na rok akademicki 2019/2020 jest do pobrania po kliknięciu w poniższy link:https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/kalendarz-akademicki/
 7. Wraz z podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim student otrzymuje pulę 300 żetonów na realizację przedmiotów ogólnouniwersyteckich.  Żetony otrzymuje się jeden raz na cały okres trwania studiów ( łącznie I i II stopień).

Inne ważne informacje

 1. Opłaty za studia
  W roku akademickim 2019/2020 zniesiono obowiązek podpisywania umów o odpłatności za usługi edukacyjne. Informacje o opłatach za studia w roku akademickim 2019/2020 można uzyskać klikając w poniższy link: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-studentow/oplaty-za-studia/
 2. Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów
  Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek , jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia. Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich. Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.
 3. Opieka medyczna
  Bezpłatna opieka medyczna dla studentów - informacja o przychodni czytaj więcej. 
 4. Pomoc socjalna
  Wszelkie informacje o pomocy socjalnej dla studentów można uzyskać klikając w poniższe linki:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw