Praca dla doktorantów w projektach naukowych

4 września 2019

1. Position: PhD Student - scholarship

Requirements:

 • Master’s degree in Economics, Mathematics or Sociology or obtaining this degree until October 1st, 2019;
 • Doctoral student status (or being accepted for doctoral studies for the academic year 2019/2020).
 • Interest in decision modeling, behavioral economics and preferably migration.
 • Fluent knowledge of English.

The objective of the project is to broaden the knowledge of the relationships between migration intentions and migration behavior.

The doctoral co-investigator will be involved in all phases of the project to increase his/her learning opportunities.
More information.

2. Position: PhD Student - scholarship

Requirements:

PhD students at any Polish university, preferred candidates interested in continuing academic career 

 • Very good knowledge of Polish and English both speaking and writing 
 • Interest in application of geography in economic research or macroeconomic modelling based on CGE models 
 • Interest in regional development 
 • Experience in use of statistical software at least at intermediate level - Stata (alternatively R) 
 • Ability to work both individually and in a team 

More information.

3. Stanowisko: asystent naukowy / doktorant

Wymagania:

 • osoby posiadający tytuł magistra (preferowani absolwenci studiów ekonomicznych, socjologicznych lub studiów z kierunkami dotyczącymi ochrony środowiska oraz osoby które planują rozpoczęcie studiów doktoranckiech 1.10.19),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zainteresowanie zagadnieniami z zakresu ekonomii środowiska,
 • zainteresowanie tematyką ochrony środowiska,
 • doświadczenie w zakresie pracy z oprogramowaniem statystycznym na przynajmniej średniozaawansowanym poziomie (np. Stata),
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

Więcej informacji.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw