Otwarte konkursy badawcze NCN: OPUS, PRELUDIUM oraz nowy konkurs POLS

26 marca 2020

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Narodowego Centrum Nauki, a także do udziału w nowym konkursie POLS, finansowanym z funduszy norweskich i skierowanym do naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

OPUS 19  - dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu 12, 24 , 36 lub 48 miesięcy.

PRELUDIUM 19 - dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Wysokość finansowania projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy - 70 000 zł, 24 miesiące - 140 000 zł lub 36 miesięcy - 210 000 zł.

 

Konkurs POLS

Konkurs POLS - finansowany jest z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021, a jego przeznaczeniem jest wspieranie mobilności naukowców. Adresatami konkursu są badacze przyjeżdżający z zagranicy, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. Czas trwania projektu 12 lub 24 miesiące.

W konkursach OPUS i PRELUDIUM koszty pośrednie wynoszą 20%, które będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W konkursie POLS koszty pośrednie wynoszą 25%.


Terminy składania wniosków:                 

 

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw