Studentka WNE laureatką stypendium MNiSW

30 grudnia 2019

20 grudnia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił listę studentów – laureatów stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020.

Wśród nagrodzonych jest Maria Kubara (Mikos) - studentka 1. roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia w języku angielskim „Data Science and Business Analytics”, realizująca studia w toku indywidualnym, pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kopczewskiej, prof. ucz. 

W centrum zainteresowań naukowych naszej Studentki znajduje się gospodarka przestrzenna. W swoich analizach łączy zaawansowane metody ilościowe oraz narzędzia modelowania przestrzennego. Jej badania znajdują uznanie w środowisku naukowym, czego wyrazem jest publikacja artykułu w czasopiśmie z listy MNiSW oraz pozytywne recenzje wystąpień podczas konferencji. W niedługim czasie pojawią się również publikacje książkowe z udziałem Marii Kubary, które dotyczyć będą analiz przestrzennych w R:

  • Red. Kopczewska K. (Autorzy: Kopczewska K., Kubara M., Ćwiakowski P., Kopyt M., Wójcik P., Festi A., Zabarina K.), Applied Spatial Statistics and Econometrics: Data Analysis in R, Oxfordshire: Routledge, 2020.
  • Red. Kopczewska K. (Autorzy: Kopczewska K., Kubara M., Ćwiakowski P., Kopyt M., Wójcik P., Festi A., Zabarina K.), Przestrzenne metody ilościowe w R: statystyka, ekonometria, uczenie maszynowe, analiza danych, Warszawa: CeDeWu, 2020.

W tym roku nagrodę finansową w wysokości 17 tys. złotych otrzyma łącznie 488 studentów z całej Polski. Do konkursu zgłoszono 1106 wniosków, które zostały rozpatrzone przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Więcej informacji oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie Ministerstwa. 

Serdecznie gratulujemy!

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw