Kierunek WNE z akredytacją ACCA

14 czerwca 2018

ACCREDITED PROGRAMME.png

W wyniku kilkuetapowej procedury akredytacyjnej, od lutego 2019 roku studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość posiadają akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest to największa i najbardziej prestiżowa międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Jej celem jest promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych, jak również oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji zawodowej, która jest rozpoznawana i uznana na całym świecie, przez co daje szansę na wyróżnienie się i tym samym otwiera ścieżkę do kariery zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dzięki uzyskanej akredytacji, studia na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość umożliwiają nie tylko zdobycie dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego, ale przede wszystkim rozbudowanie wiedzy akademickiej o kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, przydatną już od pierwszego dnia pracy. W Polce jest aktualnie łącznie 37 programów studiów objętych akredytacją (por. https://www.accapolska.pl/39744-akredytowane-uczelnie).

Uzyskana akredytacja oznacza, że studenci, którzy uzyskają dyplom w okresie od 01/01/2020 do 31/12/2021 będą mieli zaliczoną część kwalifikacji ACCA na podstawie egzaminów z objętych akredytacją przedmiotów zdanych w toku studiów, a zatem będą mieli szansę zdobycia jednego, czy kilku dyplomów ACCA. Studenci, którzy zaliczą wszystkie wymagane ścieżką ACCA przedmioty uzyskują aktualnie zwolnienia z 9 egzaminów ACCA.

Oto kształt ścieżki ACCA dla kierunku „Finanse, Inwestycje i Rachunkowość” na WNE UW:

Moduł ACCA Studia licencjackie Studia magisterskie
Accountant in Business (AB) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Management Accounting (MA) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Financial Accounting (FA) Absolwenci kierunku Absolwenci kierunku
Corporate and Business Law (LW) Prawo handlowe (ACCA)* Prawo handlowe (ACCA)*
Performance Management (PM) Rachunek kosztów (ACCA)* Rachunek kosztów (ACCA)*
Budżetowanie (ACCA)* Budżetowanie (ACCA)*
Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)* Controlling operacyjny i strategiczny (ACCA)*
Taxation (TX) Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA)* Rachunkowość podatkowa I – PIT (ACCA)*
Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)* Rachunkowość podatkowa II – CIT (ACCA)*
Podatek VAT (ACCA)* Podatek VAT (ACCA)*
Financial Reporting (FR) Warsztaty finansowe (ACCA) Warsztaty finansowe (ACCA)*
Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)* Standardy sprawozdawczości finansowej (ACCA)
Audit and Assurance (AA) Audyt (ACCA)* Audyt (ACCA)*
Financial Management (FM) Finanse I (ACCA)  
Finanse II (ACCA)  
Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)* Finanse przedsiębiorstwa (ACCA)*

Pogrubioną czcionką oznaczono przedmioty obowiązkowe, a gwiazdką te, które studenci muszą wybrać w toku studiów.

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw