Szukaj użytkowników


jsiwinska

Joanna Siwińska-Gorzelak

dr hab.
Profesor uczelni
badawczo-dydaktyczni
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
w/0rKUe.Eu*%?OZSd#P$'c]#[ks'\6IQj\msgHER\JjF/sP

makroekonomia, polityka fiskalna, ekonomia edukacji

Czwartek. Pokój: 106. Godziny: na stronie.


www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw