Szukaj użytkowników


Bartosz Jusypenko

mgr
Doktorant
Katedra Mikroekonomii
Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, program Quantitative Psychology and Economics
.k8zQC^fnuEq~F&-IjwB1]#[kt}pE9OL]a1.t=2m*`$/x

ekonomia kultury, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ekonomia środowiska, modelowanie preferencji i wyborów, metody wyceny nierynkowej

Pokój: A303. Proszę o kontakt mailowy w sprawie dyżurów.


Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw