Szukaj użytkowników


amatysiak

Anna Matysiak

dr hab.
Profesor uczelni
badawczo-dydaktyczni
Katedra Ekonomii Ludności i Demografii
[A?]Yl!@TQmu7U8`+Jd|0iC]#[9#wRS`ix@hedw^.X5+Ir9Z+

demografia rodziny, współzależności między aktywnością zawodową a rodzinną, uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn, płeć kulturowa, polityka rodzinna i rynku pracy, metody modelowania danych wzdłużnych 


www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw