Szukaj użytkowników


zliberda

Zofia Barbara Liberda

prof. dr hab.
Profesor zwyczajny
badawczo-dydaktyczni
Katedra Innowacji i Rozwoju
cvK?_pL{J|*f5FeS#n2MAhB.^]#[FX=xAc**3fgL'%Gj{f?/|^KyK

Dochody i oszczędności gospodarstw domowych, podział dochodów, oszczędności firm, oszczędności i inwestycje makroekonomiczne, płeć kulturowa, innowacje

Dyżur: po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


www
www

Działaność naukowo-badawcza


Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw