Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkz]#[HJn~LSI.%fzI+b$~$$\g
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 220. Godziny: 12:00-13:15; 18.00-18-45.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXs]#[=GqzIQ|||AiBtb679]PpqI`
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXsB~]#[ID!+MYr!+l[j+H$L$ot`MN|/k
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXsB]#[FHnxSN$*~j.K}?M5'$Q_^ad#
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXs]#[GOr$MK||tAiBtb679]PpqI`
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXsB~L]#[GUnrIQ&0%t]1OQ/!9mc&N9iKo5
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkz]#[Cjo%SN$*~b.I+b$~$$\g
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzh]#[ILnw]Ax.+l[j*QM!omtkU
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXs]#[GM|&IK||tAiBtb679]PpqI`
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wk]#[CM'xIu$!x/gKA?!59hX, for issues connected with Erasmus: [a21g^.68$qS4YDC0wkzh]#[ATn!UT|Q0oW\*QM!omtkU
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:
Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXsB]#[FNr&SN$zv{.K}?M5'$Q_^ad#
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXsB]#[=I|zKYj&2l.K}?M5'$Q_^ad#
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: proszę spytać na portierni. 
Godziny: 11:30-12:30.

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.

Uwaga: dyżur 25 X jest odwołany z powodu choroby. Przepraszam za ewentualne niedogodności.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhXsB~Ly]#[IM!+aR&#'tl5zp8.p$arq=X4-9f
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkz]#[LM'~MJI.%fzI+b$~$$\g
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzhX]#[9Nr&KY~|Sx`5AO8Lp\a&YE
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wk]#[NO!{bu$!x/gKA?!59hX
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkz]#[9RvxISI.%fzI+b$~$$\g
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: [a21g^.68$qS4YDC0wkzh]#[GUnxIBqQ0oW\*QM!omtkU
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/