Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7]#[+0.~*2\.ehcJM&3rLzd~
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx]#[|-1z%05|`CRC7&G#_WX-QHe
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx2*]#[-*C+#8#!jnDkMi3@Li|w&M%}q
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx2]#[*..x1-9*blqLD`Z&NzYv=`iy
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx]#[#52$#*5|XCRC7&G#_WX-QHe
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx2*g]#[#?.r%0@0evF2lr@s_gkD*8n?uT
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7]#[%T/%1-9*bdqJM&3rLzd~
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7H]#[-2.w?z1.jnDkKrZs7g|'1
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Starszy wykładowca
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx]#[#3@&%*5|XCRC7&G#_WX-QHe
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs]#[%3Fx%X9!\1PL^`2&_b`, for issues connected with Erasmus: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7H]#[!=.!335Qnq@]KrZs7g|'1
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx2]#[*42&1-9zZ}qLD`Z&NzYv=`iy
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx2]#[|/@z&8}&pnqLD`Z&NzYv=`iy
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dyżury w semestrze letnim: piątki, godz. 13:30-14:30, proszę spytać na portierni, gdzie odbywa się dyżur

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HWx2*g0]#[-3C+C1@#fvU6A7I|8zi/Q9]'3Xw
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7]#[03F~#&\.ehcJM&3rLzd~
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7HW]#[{42&&87|3zI6^pI@8ViD5D
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs]#[25C{DX9!\1PL^`2&_b`
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7]#[{86x%2\.ehcJM&3rLzd~
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: CKP1IAE6v'ZTUzQ3Vqs7H]#[#?.x%{*Qnq@]KrZs7g|'1
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/