Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVT]#[Ua''$[`Ow*A'yM|A1}GA
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 155
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 220. Godziny: 12:00-13:15; 18.00-18-45.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY]#[K^#~}Y9Cr_+{gM2THZ7J&BF
Telefon: 22 55 49 144
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

Środa. Pokój: 220. Godziny: 15:00-16:30.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY!{]#[V[90%a/F|0xMy/|e1l_6_Gbph
Telefon: 22 55 49 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY!]#[S_'|-VAKt.O*p$IR3}85pZJl
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY!{&]#[Tl'v}YDQw8znB8#BHjN]`2O.lp
Telefon: 22 55 49 140
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVT]#[P%&#-VAKt$O'yM|A1}GA
Telefon: 22 55-49-126
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTz]#[Vc'{7I5O|0xMw8IBzj_Eg
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY]#[Td6-}S9Cj_+{gM2THZ7J&BF
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tV]#[Pd@|}}AFnQ**0${RHeC, for issues connected with Erasmus: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTz]#[Nk'&/\9n$3t?w8IBzj_Eg
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: 2. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

In July my office hours will take place on July 6th and July 13th. After this date the office hours will be suspended for holidays. They will be resumed in September. In the second half of July and in August you can contact me by email. All the urgent documents will be signed by Ms. Kalinowska in room M in the students’ office.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY!]#[Se+--VAAlCO*p$IR3}85pZJl
Telefon: 22 55 49 111
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY!]#[K`6~!a%J'0O*p$IR3}85pZJl
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 140, 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Środa. Pokój: 2 lub 5 (proszę potwierdzić na portierni). 
Godziny: 11:00-12:00.

 Uwaga: Terminy dyżurów w trakcie sesji egzaminacyjnej: 14 i 21 VI 2017, godz. 11:00-12.00. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się e-mailowo.


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY]#[Tf+*%S9Cj_+{gM2THZ7J&BF
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 146, 175
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQY!{&Z]#[Vd90?ZDLx8/rm[4K{}LL&3=u*tG
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 135
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tVTzQ]#[Je+-!a?CI@}r064e{YL]k=
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: hxJ5EfIW.H42%D@\?tV]#[[f9!@}AFnQ**0${RHeC
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/