Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Ekonomii Politycznej prowadzona jest w obszarach prac naukowo-badawczych, obejmujących kierunki:

- problematyka dochodu narodowego i inflacji w gospodarce, także w dobie transformacji gospodarczej
- przekształcenia własnościowe w gospodarce
- teoria usług społecznych
- ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa i polityki rolnej
- komparatystyka systemów ekonomicznych
- metody statystyczne w ekonomii
- polityka społeczna państwa

Katedra realizuje prace naukowo-badawcze (granty) na rzecz projektów krajowych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, jak i realizowanych w oparciu o fundusze Unii Europejskiej.

Kierownik Katedry

Łukasz Hardt
Stopień naukowy: dr hab., prof. UW
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!]#[]36*`j%KVT^@^d.!C-yl
Stanowisko: Adiunkt Kierownik Katedry
Dyżury:

Proszę o e-mail w celu umówienia spotkania.


Uwagi:

Więcej informacji o mojej aktywności naukowej dostępnych jest na mojej stronie domowej (w tym szczegółowy spis publikacji).


Pracownicy


Marek Bednarski
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9]#[S09$]h^?Q#M5LdB8Vdmum3$
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Dyżury:

W sprawach bieżących proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Michał Brzeziński
Stopień naukowy: dr hab.
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9'2]#[^-K2apTB[Z?a^J.MCv7eI8Fsy
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Po indywidualnym umówieniu spotkania poprzez e-mail.


Uwagi:
Jan Fałkowski
Stopień naukowy: dr hab.
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9']#[[16~gebGSXlBUAU6E-ndZO*o
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

prośba o wcześniejszy kontakt e-mail


Uwagi:
Katarzyna Metelska-Szaniawska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9]#[\8=+ab^?I#M5LdB8Vdmum3$
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Zob. strona własna


Uwagi:
Karolina Safarzyńska
Stopień naukowy: dr hab.
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9'2*]#[\B6x]heMVbA'}S7$Vt$.J%/1}q
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 204


Grażyna Bukowska
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!]#[XW7-gebGSPl@^d.!C-yl
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 13:00-14:00.


Maciej Jakubowski
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!d]#[^56}qXZK[Z?a\SU$.t7pQ
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:
Uwagi:
Katarzyna Kowalska
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9]#[\6H/]b^?I#M5LdB8Vdmum3$
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Pokój: 304.


Grzegorz Kula
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.]#[X6N~]2bBMwKBoA-6Vou, for issues connected with Erasmus: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!d]#[VA6#ik^j_]7S\SU$.t7pQ
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Czwartek. Pokój: B006. Godziny: 13:15 - 14:50.


Uwagi:

W czwartek, 15 lutego, mój dyżur jest odwołany.


Jacek Lewkowicz
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9']#[[7=/geb9KilBUAU6E-ndZO*o
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Proszę o kontakt emailowy w sprawie dyżurów.


Uwagi:
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9']#[S2H$_pLFaZlBUAU6E-ndZO*o
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

dyżury w sesji letniej:

środa 13 VI 2018, godz. 10:00-11:00

środa 20 VI 2018, godz. 11:00-12:00

Proszę o wcześniejsze umówienie się e-mailowo.

 


Uwagi:
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopień naukowy: dr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF9'2*i]#[^6K2uieHWbP+RrD//-~wm'xx?uV
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Poniedziałek. Pokój: 106. Godziny: 8:00-09:30.


Doktoranci

Przemysław Kurek
Stopień naukowy: mgr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!]#[a6N*aa%KVT^@^d.!C-yl
Stanowisko: Doktorant
Anna Lewczuk
Stopień naukowy: mgr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!dF]#[R7=/_p`?~fD+oQDM/c~.U/
Stanowisko: Doktorantka
Robert Mróz
Stopień naukowy: mgr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.]#[c8K%v2bBMwKBoA-6Vou
Stanowisko: Doktorant
Dyżury:

Proszę o kontakt mailowy.


Uwagi:
Adam Piłat
Stopień naukowy: mgr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!]#[R?B~]j%KVT^@^d.!C-yl
Stanowisko: Doktorant
Katarzyna Sałach
Stopień naukowy: mgr
Email: pNX7{ujSgnUJf[LDM~.!d]#[\B6~]YSj_]7S\SU$.t7pQ
Stanowisko: Doktorantka

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie https://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw