Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2n#wPt]#[|7uf9c#C0%OOFIAtrwZrS{$Aa
Telefon: 22 55 49 125
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: wtorki w godz. 14.00 -15.00 w pok. 2 lub 5, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Joanna Tyrowicz
Stopień naukowy: dr hab.
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2]#[*bw}N`Ez%8&_KmEBr.By
Telefon: 22 55 49 125
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Pokój: 5. Kontakt mailowy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2n]#[#Arv9fAQ?+RrI\hCauZ}[
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 18:15-19:15, pokój 2


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Magdalena Smyk
Stopień naukowy: dr
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q]#[-Mp}G-E!&Jba\JDS#p=
Stanowisko: Współpracownik
Lucas Augusto van der Velde
Stopień naukowy: dr
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2]#[+Php@Vd.2}u_KmEBr.By
Stanowisko: Współpracownik
Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2n]#[7IorER5Q?+RrI\hCauZ}[
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 145
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek/Friday. Pokój: 5. Godziny: 17:30 - 18:30


Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2]#[7Bdv@jd.2}u_KmEBr.By
Stanowisko: Doktorant
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: CY'&[pM6GAliSd_]|!Q2n#w]#[0M}iSTH0/XdX5mUU#e2'wvd
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/