Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Rozwoju Gospodarczego prowadzona jest w następujących obszarach:

- Teorie wzrostu gospodarczego i globalne problemy rozwoju
- Teorie oszczędzania w odniesieniu do gospodarstw domowych i sektorów gospodarki
- Konwergencja gospodarcza regionów Polski i Unii Europejskiej
- Problematyka rynku pracy i systemów emerytalnych
- Kapitał ludzki i kapitał społeczny w tworzeniu kompetencji cywilizacyjnych jednostek 
- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki polskiej i gospodarek europejskich
- Mechanizm rozwoju przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość

Kierownik Katedry

Zofia Barbara Liberda
Stopień naukowy: prof. dr hab.
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@I.!OW9]#[qo_F.xU1]nHXD_h4oxI#muXH$
Telefon: 22 55 49 125
Stanowisko: Kierownik Katedry Profesor zwyczajny
Dyżury:

Dyżur: wtorki w godz. 14.00 -15.00 w pok. 2 lub 5, po uprzednim zgłoszeniu chęci konsultacji drogą emailową 


Uwagi:Pracownicy


Karolina Goraus-Tańska
Stopień naukowy: dr
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@I.]#[zu\V.{gChsK{Gr5]^vI6u
Stanowisko: Adiunkt
Dyżury:

Wtorek, 18:15-19:15, pokój 2


Uwagi:

Proszę o wcześniejsze przesłanie e-maila potwierdzającego przyjście na konsultacje.


Magdalena Smyk
Stopień naukowy: dr
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@]#[|%Z]8FkqV3[jZ`km'q&
Stanowisko: Współpracownik
Lucas Augusto van der Velde
Stopień naukowy: dr
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@I]#[{*RP1k0z_jnhI&l\o/-2
Stanowisko: Współpracownik
Radosław Wolniak
Stopień naukowy: dr
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@I.]#[+}YR6g_ChsK{Gr5]^vI6u
Telefon: 22 831 32 01 do 03 w. 145
Stanowisko: Starszy wykładowca
Dyżury:

Piątek/Friday. Pokój: 5. Godziny: 17:30 - 18:30


Doktoranci

Wojciech Hardy
Stopień naukowy: mgr
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@I]#[+vNV1!0z_jnhI&l\o/-2
Stanowisko: Doktorant
Peter Szewczyk
Stopień naukowy: mgr
Email: 43lcP#s'p*erQz+wy$@I.!O]#[!%gIHin|\E]a3&|o'f{?7p8
Stanowisko: Doktorant

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/